Krovos Klaipėdos ir kituose rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose 2010 m. sausio-vasario mėn. apžvalga

2010 03 16
Krovos Klaipėdos ir kituose rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose 2010 m. sausio-vasario mėn. apžvalga
Per 2010 m. sausio-vasario mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 4,82 mln. t krovinių, t. y. 12,2 proc. arba 523,0 tūkst. t daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.
1 lentelė. Krova Klaipėdos uoste pagal krovinių tipą, t
Krovinys
Apimtis
2010/2009,
proc.
2009 01-02
2010 01-02
Iš viso
4 292 417,2
4 815 435,9
+12,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
1 327 197,5
1 866 789,0
+40,7
Generaliniai kroviniai
1 126 537,6
1 393 254,8
+23,7
Skysti kroviniai
1 838 682,1
1 555 392,1
-15,4
Per pirmus du 2010 m. mėnesius birių ir suverstinių krovinių apyvartos augimą Klaipėdos uoste nulėmė padidėjusi trąšų (+547,2 tūkst. t, iš viso perkrauta 1.243,8 tūkst. t, pokytis +78,6 proc.), naudingųjų iškasenų ir statybinių medžiagų (+94,8 tūkst. t, iš viso perkrauta 175,5 tūkst. t, pokytis +117,3 proc.), durpių (+19,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 79,2 tūkst. t, pokytis +33,4 proc.) bei cukraus žaliavos (+13,3 tūkst. t, iš viso perkrauta 80,8 tūkst. t, pokytis +19,7 proc.) krova. Sumažėjimas buvo stebimas žemės ūkio produktų (-101,8 tūkst. t, iš viso perkrauta 249,1 tūkst. t, pokytis -29,0 proc.), ferolydinių (-24,5 tūkst. t, iš viso perkrauta 5,3 tūkst. t, pokytis -82,2 proc.) ir metalo laužo (-14,2 tūkst. t, iš viso perkrauta 22,9 tūkst. t, pokytis -38,3 proc.) krovos, palyginti su 2009 m. sausio-vasario mėn.
Š. m. sausio-vasario mėn. generalinių krovinių apyvartoje didėjo Ro-Ro krovinių (+158,4 tūkst. t, iš viso perkrauta 589,9 tūkst. t, pokytis +36,7 proc.), konteinerizuotų krovinių (+134,6 tūkst. t, iš viso perkrauta 532,6 tūkst. t, pokytis +33,8 proc.), medienos (+23,6 tūkst. t, iš viso perkrauta 76,5 tūkst. t, pokytis +44,5 proc.), trąšų (+9,6 tūkst. t, iš viso perkrauta 76,4 tūkst. t, pokytis +14,4 proc.) bei durpių (+7,6 tūkst. t, iš viso perkrauta 7,7 tūkst. t, pokytis +10.982 proc.) perkrovimas. 30,6 tūkst. t arba 48,0 proc. mažiau, palyginti su 2009 m. sausio-vasario mėn., perkrauta geležies ir plieno gaminių (iš viso perkrauta 33,2 tūkst. t), metalo konstrukcijų bei 19,3 tūkst. t arba 22,0 proc. mažiau šaldytų krovinių (iš viso perkrauta 68,7 tūkst. t).
Skystųjų krovinių krovos smukimą 2010 m. sausio-vasario mėn. nulėmė sumažėjęs naftos produktų perpylimas – iš viso jų perpilta 1.354,2 tūkst. t, t. y. 325,5 tūkst. t arba 19,4 proc. mažiau negu praėjusių metų sausio-vasario mėn. Per š. m. du mėnesius padidėjo skystų trąšų (+34,3 tūkst. t, iš viso perpilta 146,1 tūkst. t, pokytis +30,7 proc.) ir melasos (+0,2 tūkst. t, iš viso perpilta 8,8 tūkst. t, pokytis +3,5 proc.) perpylimas.
Ro-Ro vienetų per š. m. du mėnesius perkrauta 28.945 vnt., t. y. 25,0 proc. arba 5.785 vnt. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Konteinerių apyvarta, skaičiuojant TEU, sumažėjo 2,7 proc. (arba -1.117 TEU) iki 20.328 TEU (konteinerių krovos Klaipėdos ir kituose rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose palyginimas pateiktas 2 lentelėje).
Per 2010 m. sausio-vasario mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 976 laivai, t. y. 12,9 proc. arba 145 laivais mažiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį. O keleivių per nagrinėtą laikotarpį uostamiestyje apsilankė 27,4 tūkst., t. y. 18,2 proc. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.
Būtingės terminalo š. m. sausio-vasario mėn. krova, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 13,3 proc. ir sudarė 1.302,9 tūkst. t.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose, TEU
Uostas
Apimtis
2010/2009, proc.
2009 01-02
2010 01-02
Sankt Peterburgas
178.158
235.201
+32,0
Klaipėda
41 249
40 132
-2,7
Kaliningradas
N. d.
N. d.
-
Ryga
29 495
32 093
+8,8
Talinas
23 216
21 319
-8,2
Ventspilis
60
0
-100,0
Liepoja
0
0
-
N. d. – nėra duomenų
Krova kituose rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose
Pagal krovinių apyvartą Pabaltijo uostuose Klaipėdos uostas ir toliau lenkia Rygos ir Ventspilio uostus, o nusileidžia tik jungtiniam Talino uostui.
Klaipėdos ir kitų rytinės Baltijos jūros pakrantės uostų krovos rezultatų palyginimas pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. Krova rytinės Baltijos jūros pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
2010/2009,
proc.
2009 01-02
2010 01-02
Primorskas
12 615,4
11 918,9
-5,5
Sankt Peterburgas
6 100,7
6 922,7
+13,5
Talinas
4 713,6
5 620,8
+19,2
Klaipėda
4 292,4
4 815,4
+12,2
Ventspilis
5 210,0
4 656,0
-10,6
Ryga
3 268,5
2 656,0
-18,7
Ust-Luga
1 183,9
1 385,9
+17,1
Kaliningradas
N. d.
N. d.
-
Liepoja
600,4
708,2
+18,0
N. d. – nėra duomenų
Per š. m. sausio-vasario mėn. Talino uoste iš viso perkrauta 5,621 mln. t krovinių, t. y. 19,2 proc. arba 907,2 tūkst. t daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sudarė 1,041 mln. t (+266,3 proc. arba +756,7 tūkst. t), generalinių krovinių kiekis sudarė 0,718 mln. t (+18,3 proc. arba +110,9 tūkst. t) (iš jų konteinerizuotų krovinių perkrauta 194,1 tūkst. t, pokytis +9,8 proc. arba +17,3 tūkst. t, Ro-Ro krovinių – 450,1 tūkst. t, pokytis +16,3 proc. arba +63,1 tūkst. t), o skystųjų krovinių kiekis sudarė 3,856 mln. t (+1,2 proc. arba +44,1 tūkst. t).
Konteinerių krova, skaičiuojant TEU, Talino uoste sumažėjo 8,2 proc. ir sudarė 21.319 TEU (-1 897 TEU).
Keleivių Talino uoste šiais metais apsilankė 849,6 tūkst., t. y. 4,7 proc. arba 42,3 tūkst. mažiau negu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
Per 2010 m. sausio-vasario mėn. į Talino uostą įplaukė 1 025 laivai, t. y. 5,6 proc. arba 61 laivu mažiau negu per 2009 m. sausio-vasario mėn.
Ventspilio uoste per 2010 m. sausio-vasario mėn. iš viso perkrauta 4,656 mln. t krovinių, o per atitinkamą 2009 m. laikotarpį – 5,210 mln. t, pokytis sudarė -11 proc. arba -554 tūkst. t. Per šiuos metus Ventspilio uoste sumažėjo skystų krovinių perpylimas (iš viso perpilta 2,795 mln. t, pokytis -27 proc. arba -1 040 tūkst. t), o išaugo birių ir suverstinių krovinių (iš viso perkrauta 1,575 mln. t, pokytis +38 proc. arba +430 tūkst. t) bei generalinių krovinių (iš viso perkrauta 0,286 mln. t, pokytis +24 proc. arba +56 tūkst. t) krova, palyginti su 2009 m. sausio-vasario mėn.
Pagal krovinių nomenklatūrą labiausiai pagal apimtį sumažėjo naftos produktų (-861 tūkst. t arba -25 proc., iš viso perkrauta 2 576 tūkst. t), anglių (-254 tūkst. t arba -28 proc., iš viso perkrauta 667 tūkst. t), žalios naftos (-163 tūkst. t arba -67 proc., iš viso perkrauta 80 tūkst. t), medinių granulių (-18 tūkst. t arba -31 proc., iš viso perkrauta 41 tūkst. t) krova. O didžiausias prieaugis pagal apimtį buvo pasiektas rūdos (+348 tūkst. t arba +2 320 proc., iš viso perkrauta 363 tūkst. t), trąšų (+231 tūkst. t arba +563 proc., iš viso perkrauta 272 tūkst. t), grūdų (+114 tūkst. t arba +152 proc., iš viso perkrauta 189 tūkst. t), Ro-Ro krovinių (+58 tūkst. t arba +44 proc., iš viso perkrauta 191 tūkst. t), cukraus žaliavos (+15 tūkst. t arba +375 proc., iš viso perkrauta 19 tūkst. t) bei  medienos (+12 tūkst. t arba +16 proc., iš viso perkrauta 87 tūkst. t) krovoje.
Konteinerių Ventspilio uoste šiemet nebuvo kraunama iš viso, o per 2009 m. sausio-vasario mėn. iš viso perkrauta 60 TEU.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste per 2010 m. sausio-vasario mėn. padidėjo 259 ir siekė 1 541, t. y. 20 proc. daugiau negu per 2009 m. sausio-vasario mėn.
Per š. m. sausio-vasario mėn. Ventspilio uoste iš viso aptarnauti 284 laivai, t. y. 20 proc. arba 69 laivais mažiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.
2010 m. sausio-vasario mėn. Rygos uosto krova, palyginti su 2009 m. sausio-vasario mėn., sumažėjo 7,7 proc. – iš viso šiame uoste perkrauta 4,623 mln. t krovinių.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta šiame Latvijos uoste 2010 m. sausio-vasario mėn. sudarė 2,656 mln. t, t. y. 18,7 proc. arba 612,5 tūkst. t mažiau negu atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Analizuojant šių krovinių nomenklatūrą, labiausiai sumažėjo statybinių medžiagų (-44,2 proc., iš viso perkrauta 12,6 tūkst. t), birių trąšų (-42,8 proc., iš viso perkrauta 212,7 tūkst. t), anglies (-27,4 proc., iš viso perkrauta 1 866,1 tūkst. t) krova. Nagrinėtu laikotarpiu padidėjo grūdų (+102,6 proc., iš viso perkrauta 47,4 tūkst. t), cukraus žaliavos (+100,0 proc., iš viso perkrauta 34,9 tūkst. t), durpių (+47,2 proc., iš viso perkrauta 44,6 tūkst. t) bei rūdos (+69,7 proc., iš viso perkrauta 48,7 tūkst. t) perkrovimas.
Skystųjų krovinių apyvarta 2010 m. sausio-vasario mėn. sumažėjo 3,0 proc. ir sudarė 1 164,6 tūkst. t. Iš jų naftos produktų krova sumažėjo 3,0 proc., jų iš viso perpilta 1 156,0 tūkst. t, o skystųjų dujų apyvarta padidėjo 41,4 proc. ir sudarė 8,2 tūkst. t.
Generalinių krovinių apyvarta š. m. sausio-vasario mėn., palyginti su 2009 m. sausio mėn., padidėjo 47,5 proc. ir sudarė 809,3 tūkst. Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą padidėjo medienos (iš viso perkrauta 378,7 tūkst. t, pokytis +108,4 proc.) ir konteinerizuotų krovinių (iš viso perkrauta 343,8 tūkst. t, pokytis +28,9 proc.) krova. Visiškai nutrūko metalų bei cheminių produktų krova (praėjusiais metais šių krovinių perkrauta atitinkamai 0,2 tūkst. t ir 2,7 tūkst. t), sumažėjo šaldytų produktų (iš viso perkrauta 73,4 tūkst. t, pokytis -22,0 proc.) bei Ro-Ro krovinių (iš viso perkrauta 73,4 tūkst. t, pokytis -12,5 proc.) krova.
Konteinerių krova, skaičiuojant TEU, Rygos uoste š. m. sausio-vasario mėn. padidėjo 8,8 proc., iš viso perkrauta 32 093 TEU (+2 598 TEU).
2010 m. sausio-vasario mėn. Rygos uoste apsilankė 58,4 tūkst. keleivių, o per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį – 48,9 tūkst., pokytis sudarė +19,5 proc.
Liepojos uoste per 2010 m. sausio-vasario mėn. iš viso perkrauta 708,2 tūkst. t krovinių, t. y. 18,0 proc. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį.
Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis išaugo 13,4 proc. iki 318,0 tūkst. t. Iš jų padidėjo statybinių medžiagų (+123,9 proc., iš viso perkrauta 17,4 tūkst. t), grūdų (+20,0 proc., iš viso perkrauta 318,0 tūkst. t) bei durpių (4,4 proc., iš viso perkrauta 3,8 tūkst. t) krova. Visiškai nutrūko metalų krova (per du 2009 m. mėnesius iš viso perkrauta 12,9 tūkst. t), sumažėjo medinių granulių (-36,5 proc., iš viso perkrauta 12,0 tūkst. t) krova.
Generalinių krovinių apyvarta sudarė 269,0 tūkst. t, t. y. 5,0 proc. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Šių krovinių augimą nulėmė medienos (iš viso perkrauta 158,4 tūkst. t, pokytis +186,1 proc.) bei metalų (iš viso perkrauta 93,6 tūkst. t, pokytis +19,5 proc.) krovos padidėjimas.
Skystųjų krovinių perpylimas, palyginti su 2009 m. sausio mėn., padidėjo 89,9 proc. iki 121,2 tūkst. t. Iš jų daugiausia padidėjo cheminių produktų (iš viso perkrauta 19,4 tūkst. t, pokytis +259,3 proc.) bei naftos produktų (iš viso perkrauta 82,9 tūkst. t, pokytis +178,7 proc.) perpylimas. Žalios naftos krova smuko 27,4 proc. ir sudarė 18,4 tūkst. t.
A. Gaidauskas
Rinkodaros skyrius
Apklausa
X apklausa