Klaipėdos uostas – tarp stropiausių, stiprinant uosto apsaugą

2010 03 24
Klaipėdos uostas – tarp stropiausių, stiprinant uosto apsaugą
            2010 m. kovo 23 d. Europos jūrų uostų organizacijos (ESPO) išplatintoje suvestinėje Klaipėdos uostas minimas tarp stropiausiai įgyvendinančių direktyvą 2005/65EB „Dėl uostų apsaugos stiprinimo“.
 
             2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2005/65EB „Dėl uostų apsaugos stiprinimo“, siekdami sustiprinti Europos Sąjungos jūrų uostų saugumą bei įgyvendinti reglamento (EB) Nr. 725/2004 „Dėl laivų ir uosto įrenginių apsaugos stiprinimo“ (ISPS) nuostatas. Šia direktyva valstybės narės privalėjo įvertinti savo jūrų uostų apsaugą ir parengti bei patvirtinti uostų apsaugos planus.
 
2008 m. liepos 28 d. Uosto direkcija pasirašė sutartį su amerikiečių kompanija SAIC (Science Applications International Corporation) dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto apsaugos plano parengimo. 2009 m. kovo 10 d. LR susisiekimo ministras įsakymu patvirtino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto apsaugos planą.
Apsaugos plane patvirtinti uostą kontroliuojančių valstybinių institucijų veiksmai ir priemonių visuma, kuriomis siekiama užkardyti galimas ar atsiradusias grėsmes jūrų uoste: išoriniame reide, uosto akvatorijoje, uosto sausumos teritorijoje, oro erdvėje virš Klaipėdos uosto ir kitose uosto saugumui įtakos turinčiose zonose.
 
2009 m. gegužės pabaigoje Klaipėdos uoste lankęsi Europos Komisijos inspektoriai dėl patikrinimo ir įvertinimo, kaip Lietuva įgyvendina direktyvos 2005/65EB „Dėl uostų apsaugos stiprinimo“ nuostatas, pastabų neturėjo.
 
2010 m. kovo 23 d. Europos jūrų uostų organizacija (ESPO) šalims narėms išplatino Europos Komisijos parengtą suvestinę, kaip šios įgyvendino aukščiau minėtą direktyvą, stiprindamos uostų apsaugą.
Jau 2009 m. įgyvendinusi šią direktyvą, Lietuva pateko tarp 7 šalių, kurios uostų apsaugos stiprinimą vykdo stropiausiai.
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros specialistė
Jurga Daujotienė
tel. 499 781, mob. 8 615  32239
 
Apklausa
X apklausa