Krova Klaipėdos uoste 2010 metų sausio-kovo mėn.

2010 04 07
Krova Klaipėdos uoste 2010 metų sausio-kovo mėn.
Per pirmą 2010 metų ketvirtį Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 7,40 mln. t krovinių, tai yra 14,2 proc. arba 918,9 tūkst. t daugiau negu per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
Krovos prieaugis nagrinėjamu laikotarpiu (sausio-kovo mėn.) būtų panašus į šių  metų kovo mėn. rodiklį, kuomet jis siekė 18,1 proc., jeigu ne sulėtėjusi naftos produktų krova dėl ypač šalto sausio mėnesio, taip pat remonto darbų Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje kovo mėnesį.
1 lentelė. Krova Klaipėdos uoste 2009 ir 2010 m. sausio-kovo mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis, proc.
2009 01-03
2010 01-03
Iš viso
6 477 460,7
7 396 360,6
14,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
2 076 255,1
2 758 257,8
32,8
Generaliniai kroviniai
1 748 737,4
2 244 897,3
28,4
Skysti kroviniai
2 652 468,2
2 393 205,5
-9,8
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
63 378
62 902
-0,8
Ro-ro kroviniai (vnt.)
37 270
47 299
26,9
Laivai
1 725
1 455
-15,7
Keleiviai, iš jų:
35 934
43 508
21,1
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Būtingės terminalas
2 103 759,7
1 708 180,0
-18,8
Pagal apimtį per š. m. sausio-kovo mėn., lyginant su atitinkamu 2009 m. laikotarpiu, labiausiai išaugo birių trąšų (+597,1 tūkst. t), ro-ro krovinių (+260,5 tūkst. t) ir konteinerizuotų krovinių (+234,1 tūkst. t) krova.
Krova Klaipėdos uoste 2010 m. kovo mėn.
Per 2010 m. kovo mėn. krovos apimtis Klaipėdos uoste, lyginant su 2009 m. kovo mėn., padidėjo 18,1 proc. ir sudarė 2,58 mln. t. Tai didžiausias krovos rodiklis, pasiektas nuo metų pradžios.
2 lentelė. Krova Klaipėdos uoste 2009 ir 2010 m. kovo mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis, proc.
2009 03
2010 03
Iš viso
2 185 043,5
2 580 924,7
18,1
Generaliniai kroviniai
622 199,8
851 642,5
36,9
Birūs ir suverstiniai kroviniai
749 057,6
891 468,8
19,0
Skysti kroviniai
813 786,1
837 813,4
3,0
Per pirmąjį š. m. pavasario mėnesį, lyginant su atitinkamu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo visi krovinių sektoriai: generalinių krovinių krova padidėjo 36,9 proc., birių ir suverstinių krovinių – 19,05 proc., o skystų krovinių – 3,0 proc.
Generalinių krovinių sektoriuje 2010 m. kovo mėn. labiausiai pagal apimtį išaugo ro-ro krovinių (+102,1 tūkst. t, iš viso perkrauta 370,7 tūkst. t, pokytis +38,0 proc.) ir konteinerizuotų krovinių (+99,5 tūkst. t, iš viso perkrauta 306,4 tūkst. t, pokytis +48,1 proc.) perkrovimas. Taip pat išaugo medienos (+19,5 tūkst. t, iš viso perkrauta 55,0 tūkst. t, pokytis +55,1 proc.), šaldytų krovinių (+10,1 tūkst. t, iš viso perkrauta 37,6 tūkst. t, pokytis +36,8 proc.) perkrovimas. Lyginant su 2009 m. kovo mėn., sumažėjo pakuotų trąšų (-3,5 tūkst. t, iš viso perkrauta 28,3 tūkst. t, pokytis -11,0 proc.) ir geležies bei plieno gaminių, metalo konstrukcijų (-1,0 tūkst. t, iš viso perkrauta 41,5 tūkst. t, pokytis -2,3 proc.) krova.
Lyginant 2010 ir 2009 m. kovo mėn. birių ir suverstinių krovinių sektorius, buvo stebimas trąšų (+49,9 tūkst. t, iš viso perkrauta 506,4 tūkst. t, pokytis +10,9 proc.), naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (+35,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 109,5 tūkst. t, pokytis +48,4 proc.), žemės ūkio produktų (+32,5 tūkst. t, iš viso perkrauta 152,1 tūkst. t, pokytis +27,2 proc.), cukraus žaliavos (+10,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 26,7 tūkst. t, pokytis +66,9 proc.), durpių (+6,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 48,1 tūkst. t, pokytis +16,2 proc.) bei metalo laužo (+1,6 tūkst. t, iš viso perkrauta 15,3 tūkst. t, pokytis +12,0 proc.) krovos augimas. Sumažėjo tik ferolydinių krova (-25,3 tūkst. t, iš viso perkrauta 2,8 tūkst. t, pokytis -90,0 proc.), palyginti su 2009 m. kovo mėn.
Skystų krovinių krovos augimą 2010 kovo mėn. nulėmė padidėjęs naftos produktų perpylimas – iš viso jų perpilta 764,1 tūkst. t, t. y. 111,9 tūkst. t arba 17,2 proc. daugiau negu praėjusių metų kovo mėn. Kiti šio sektoriaus kroviniai sumažėjo, t. y. skystos trąšos (-69,4 tūkst. t, iš viso perpilta 58,2 tūkst. t, pokytis -54,4 proc.) ir melasa (š. m. kovą jos iš viso nebuvo kraunama, 2009 m. kovą iš viso perpilta 2,9 tūkst. t).
Ro-ro vienetų per š. m. trečią mėnesį perkrauta 18 354 vnt., t. y. 4 242 vnt. arba 30,1 proc. daugiau negu per atitinkamą 2009 m. laikotarpį. Konteinerių apyvarta, skaičiuojant TEU, padidėjo 2,9 proc. iki 22 770 TEU, prieaugis sudarė 641 TEU.
Per 2010 m. kovo mėn. Klaipėdos uoste aptarnauti 479 laivai, t. y. 20,7 proc. mažiau negu per 2009 m. kovo mėn.
Keleivių per š. m. kovo mėn. Klaipėdoje apsilankė 16 136, kuomet per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį jų buvo 12 767, pokytis +26,4 proc.
Būtingės terminalo šių metų kovo mėn. krova, palyginti su praėjusių metų kovo mėnesiu, sumažėjo 32,5 proc. ir sudarė 405,3 tūkst. t.
A. Gaidauskas
Rinkodaros skyrius
Apklausa
X apklausa