Per 2012 m. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 43,76 mln. t jūrinių krovinių

2013 01 22
Per 2012 m. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 43,76 mln. t jūrinių krovinių

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2012 m. sausio–gruodžio mėn.

 

Per 2012 m. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 43,76 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos pokytis sudarė -3,9 proc., palyginus 2011 metais. Klaipėdos uoste nagrinėjamu laikotarpiu krauta 35,24 mln. t, pokytis -3,7 proc. arba -1,35 mln., o Būtingės terminale – 8,52 mln. t krovinių, pokytis -4,6 proc. arba -0,4 mln. t.

Didžiausias krovinių augimas Klaipėdos uoste pagal apimtį per 2012 m., palyginus su 2011 m., pasiektas dėl išaugusios žemės ūkio produktų (+1 147,7 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+227,5 tūkst. t), rūdos (+157,4 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+92,5), durpių (+88,5 tūkst. t) krovos.

Krovos apimties nuosmukis 2012 m. palyginti su 2011 m., susidarė daugiausia dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-1 880,8 tūkst. t), naftos produktų (-879,2 tūkst. t) bei žalios naftos (-413,4 tūkst. t) krovos sumažėjimo.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 6,1 proc., kurių perpilta 18 746,3 tūkst. t (42,8 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 0,7 proc., iš viso jų krauta 10 951,8 tūkst. t (25,0 proc. bendros uosto krovos). 3,2 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 14 603,8 tūkst. t (32,2 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. užregistruoti 7 414 laivų įplaukimų į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 85 laivai (-5,6 proc. arba 5 laivais mažiau, palyginus su 2011 m.). Į Klaipėdos uostą įplaukė 4 953 tarptautiniai laivai (114 laivų arba 2,4 proc. daugiau, palyginus su 2011 m.), 2 376 vietiniai laivai (152 laivais arba 6,8 proc. daugiau, palyginus su 2011 metais). 2012 metais į Klaipėdos uostą įplaukė 7 329 laivai, t. y. 266 laivais daugiau arba +3,8 proc. palyginus su 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 340 067, t. y. 5,0 proc. arba 16 243 keleiviais daugiau negu per 2011 metus. Kruizinių laivų keleivių 2012 m. atvyko 26 769, t. y. +24,6 proc. arba +5 291, lyginant su 2011 metais.

 Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt

Apklausa
X apklausa