Uosto direkcijoje konkursinių pasiūlymų gausa

2010 06 29
Uosto direkcijoje konkursinių pasiūlymų gausa
 
Uosto direkcijoje praėjusi savaitė buvo gausi konkursinių pasiūlymų – iš viso buvo atplėšti 22 trijų atvirų konkursų vokai.
 
Esame patenkinti rezultatais ne tik dėl to, kad konkurencijos didinimo pastangos vis duoda apčiuopiamų rezultatų, bet ir dėl to, kad kainos mažesnės nei planavome. Bendra visų šių trijų konkursų skaičiuojamoji vertė siekė apie 140 mln. litų, o atplėšę vokus susumavome bendrą trijų konkursų mažiausių pasiūlymų vertę, ir ji sudaro apie 90,5 mln. litų“, – teigė generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas.
 
2010 m. birželio 21 dieną buvo atplėšti atviro konkurso „Objekto „Krantinės Nr. 143a statyba ir kranto tvirtinimas Malkų įlankoje: III statybos etapas – krantinės Nr. 143a likusios dalies statyba; IV statybos etapas – kranto tvirtinimas Malkų įlankoje“ statybos darbai“ vokai.
Pasiūlymus statyti krantinę Nr. 143a prie UAB Klaipėdos konteinerių terminalo nuomojamos teritorijos pateikė septyni pretendentai, tarp kurių tik viena savarankiškai pretenduojanti Lietuvos bendrovė, o kiti pretendentai – konsorciumai su kitų šalių įmonėmis arba vien tik užsienio įmonės iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusijos.
Krantinė Nr. 143a bus 290 m ilgio, gylis šalia jos – 10 m. Krantinė bus skirta pietinėje uosto dalyje sparčiai augančiam konteinerių srautui apdoroti, o sutvirtintas kanalo krantas užtikrins Smeltės pusiasalio krantų pastovumą išgilinus Malkų įlanką. Minėtos krantinės statybos darbų skaičiuojamoji kaina buvo apie 20 mln. Lt.
Rangos darbų trukmė – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
 
2010 m. birželio 22 dieną buvo atplėšti atviro konkurso „Objekto „Krantinių Nr. 66-67 rekonstravimas su krantinių Nr. 66a-67a pratęsimu. II statybos etapas – krantinių Nr. 66a-67a pratęsimo statyba su vietiniais inžineriniais tinklais“ statybos darbų pirkimas“ vokai.
Pasiūlymus rekonstruoti krantines Nr. 66-67 su krantinių Nr. 66a-67a pratęsimu prie KJKK „Bega“ nuomojamos teritorijos pateikė aštuoni pretendentai, tarp kurių nėra nei vienos savarankiškai pretenduojančios Lietuvos bendrovės. Visi pretendentai – Lietuvos įmonių konsorciumai su kitų šalių įmonėmis arba vien tik užsienio įmonės iš Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Vokietijos, Suomijos, Danijos ir Estijos.
Krantinių 66a-67a, kurių bendras ilgis 494,5 m (krantinės Nr. 66a ilgis – 245 m, krantinės Nr. 67a ilgis – 249,5 m), o gylis prie jų sieks iki 13 m, statybos darbų skaičiuojamoji kaina buvo apie 90 mln. Lt.
Šiuo metu ši vieta uoste išnaudojama iš dalies – prie jos pjaustomi nurašyti laivai, kaupiamas metalo laužas. Rekonstravus krantines su jų pratęsimu atsiras papildomos galimybės krauti birius, generalinius bei skystus krovinius.
Rangos darbų trukmė – 15 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
 
2010 m. birželio 22 dieną buvo atplėšti atviro konkurso„Objekto „Krantinės Nr. 8 ir Nr. 9 rekonstravimas numatant I, II, III statybos etapus Klaipėdoje. II statybos etapas – krantinės Nr. 8 pietinės dalies (90 m) rekonstravimas. III statybos etapas – krantinės Nr. 9 rekonstravimas. (I statybos eilė)“ statybos darbai“  vokai.
Pasiūlymus rekonstruoti krantines Nr. 8 ir Nr. 9 prie AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „KLASCO“ nuomojamos teritorijos pateikė septyni pretendentai, tarp kurių yra viena savarankiškai pretenduojanti Lietuvos bendrovė, o kiti pretendentai – Lietuvos bendrovių konsorciumai su kitų šalių įmonėmis arba vien tik užsienio įmonės iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Rusijos.
Rekonstruojamų krantinių Nr. 8 ir Nr. 9 bendras ilgis yra 255 m (krantinės Nr. 8 ilgis – 90 m, krantinės Nr. 9 – 165 m). Akvatorija prie krantinių sieks iki 14,5 m, kad būtų galima aptarnauti 13 m grimzlės laivus. Minėto objekto skaičiuojamoji statybos darbų kaina buvo apie 30 mln. Lt.
Rangos darbų trukmė – 15 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
 
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
atstovė ryšiams su visuomene
Geda Marozaitė,
tel. 499 708, mob. 8 615  30536
 
Apklausa
X apklausa