Krova Klaipėdos uoste 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2010 09 06
Krova Klaipėdos uoste 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn.
Klaipėdos uoste ir toliau didėja krova. Įvertinus krovinių apyvartą per aštuonis šių metų mėnesius, tikėtina, kad Klaipėdos uosto metinė krova sieks apie 30 mln. tonų.
Per 2010 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 19,9 mln. t krovinių, tai yra 12,0 proc. arba 2,1 mln. t daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per aštuonis š. m. mėnesius, palyginti su 2009 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių natūralių ir cheminių trąšų (+1 457,9 tūkst. t), ro-ro krovinių (+731,0 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+535,7 tūkst. t), naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (+271,2 tūkst. t) krovos apimčių.
Klaipėdos uostas išlaiko intermodalinių krovinių augimo tendenciją, kas rodo visuotino vartojimo didėjimą ir ekonomikos atsigavimą.
Š. m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 2 536,9 tūkst. t arba 3,2 proc. daugiau nei tą patį praėjusių metų mėnesį.
Krova 2009 ir 2010 m. rugpjūčio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2009 08
2010 08
Iš viso
2 458 802,7
2 536 935,5
+3,2
Generaliniai kroviniai
627 048,1
865 075,4
+38,0
Birieji ir suverstiniai kroviniai
927 438,2
935 225,4
+0,8
Skystieji kroviniai
904 316,4
736 634,7
-18,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
17 932
23 718
+32,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
16 769
22 009
+31,2
Laivai
547
560
+2,4
Keleiviai, iš jų
36 477
47 525
+15,8
kruizinių laivų keleiviai
5 930
8 615
+45,3
Būtingės terminalas
800 824,1
900 624,9
+12,5
Pagal krovinių grupes Klaipėdos uoste didėjo generalinių krovinių ir biriųjų bei suverstinių krovinių perkrovimai (generalinių krovinių +38,0 proc., biriųjų ir suverstinių krovinių +0,8 proc.), mažėjo -18,5 proc. skystų krovinių perkrovimai.
Ro-ro vienetų š. m. rugpjūčio mėn. perkrauta 22 009 vnt. t. y. 31,2 proc. arba 5 240 vnt. daugiau negu 2009 m. atitinkamą laikotarpį. Konteinerių apyvarta, skaičiuojant TEU, padidėjo 32,3 proc. iki 23 718 TEU, prieaugis sudarė 5 786 TEU.
Per š.m. rugpjūčio mėn. Klaipėdoje apsilankė 47,5 tūkst. keleivių, t. y. 30,3 proc. daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį. Iš jų 8,6 tūkst. atplaukė kruiziniais laivais, t. y. 45,3 proc. daugiau nei praeitų metų rugpjūčio mėn.
Būtingės terminale š. m. rugpjūčio mėn. perkrauta 900,0 tūkst. t, tai 12,5 proc. daugiau negu 2009 m. rugpjūčio mėn.


Apklausa
X apklausa