Krova Klaipėdos uoste 2010 m. sausio–rugsėjo mėn.

2010 10 05
Krova Klaipėdos uoste 2010 m. sausio–rugsėjo mėn.
Per 2010 m. sausio–rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 22,5 mln. t krovinių, tai yra 11,6 proc. arba 2,3 mln. t daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per devynis š. m. mėnesius, palyginti su 2009 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių natūralių ir cheminių trąšų (+1 575,3 tūkst. t), ro-ro krovinių (+848,1 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+588,2 tūkst. t), naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (+304,7 tūkst. t) krovos apimčių.
Š. m. rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste iš viso perkrauta 2 459,1 tūkst. t arba 7,4 proc. daugiau nei tą patį praėjusių metų mėnesį.
Krova 2009 ir 2010 m. rugsėjo mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2009 09
2010 09
Iš viso
2 289 938,5
2 459 044,9
+7,4
Generaliniai kroviniai
646 550,5
822 482,1
+27,2
Birieji ir suverstiniai kroviniai
854 199,3
967 619,6
+13,3
Skystieji kroviniai
789 188,6
668 943,3
-15,2
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
19 315
25 560
+32,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
14 953
20 662
+38,2
Laivai
632
600
-5,1
Keleiviai, iš jų
30 118
28 615
-5,0
kruizinių laivų keleiviai
5 988
2 675
-55,3
Būtingės terminalas
700 434,1
899 968,8
+28,5
Pagal krovinių grupes Klaipėdos uoste didėjo generalinių krovinių ir biriųjų bei suverstinių krovinių perkrovimai (generalinių krovinių +27,2 proc., biriųjų ir suverstinių krovinių +13,3 proc.), mažėjo -15,2 proc. skystų krovinių perkrovimai.
Ro-ro vienetų š. m. rugsėjo mėn. perkrauta 20 662 vnt., t. y. 38,2 proc. arba 5 709 vnt. daugiau negu 2009 m. atitinkamą laikotarpį. Konteinerių apyvarta, skaičiuojant TEU, padidėjo 32,3 proc. iki 25 560 TEU, prieaugis sudarė 6 245 TEU.
Per š. m. rugsėjo mėn. Klaipėdoje apsilankė 28,6 tūkst. keleivių, t. y. -5 proc. mažiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį. Iš jų 2,7 tūkst. atplaukė kruiziniais laivais, t. y. -55,3 proc. mažiau nei praeitų metų rugsėjo mėn.
Būtingės terminale š. m. rugsėjo mėn. perkrauta 899,9 tūkst. t, tai 28,5 proc. daugiau negu 2009 m. rugsėjo mėn.

Apklausa
X apklausa