Posėdyje dėl uostų apsaugos stiprinimo dalyvavo Uosto direkcijos atstovas

2010 10 19
Posėdyje dėl uostų apsaugos stiprinimo dalyvavo Uosto direkcijos atstovas
 
Įgyvendinant 2005/65 direktyvą dėl uostų apsaugos stiprinimo, 2010 m. spalio 21 dieną Briuselyje (Belgija) Europos Komisijos organizuotame seminare dalyvavo uosto apsaugos vadovas Alvydas Jocys. Seminaro tikslas – aptarti minėtos direktyvos įgyvendinimą.
 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo buvo priimta 2005 m. spalio 26 d., siekiant papildyti 2004 metais kovo 31 dieną Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo nustatytas priemones. 
 
Esminis direktyvos tikslas – pagerinti į reglamentą neįtrauktų uosto zonų saugumą ir sustiprinti uosto saugumo priemones, kurių imtasi taikant reglamentą, tuo pačiu nenustatant naujų įpareigojimų srityse, kuriose reglamentas jau taikomas. Siekiant kiek įmanoma geriau apsaugoti jūrų ir uostų veiklą, turėtų būti imtasi uostų apsaugos priemonių, taikomų kiekvienam atitinkamų valstybių narių uostui konkrečiai apibrėžtose ribose, taip užtikrinant, kad sustiprinta apsauga uostų veiklos srityse teigiamai paveiks apsaugos priemones, kurių imamasi taikant reglamentą. Šios priemonės taikomos visiems uostams, kuriuose yra vienas arba keletas reglamente nurodytų uosto įrenginių.
 
Reglamente nustatytas mechanizmas papildytas direktyva, kurioje numatyta saugumo visoje uosto teritorijoje sistema, siekiant užtikrinti aukštą ir visuose Europos uostuose vienodą saugumo lygį. Todėl reglamentas dėl laivų ir uostų įrenginių stiprinimo ir uostų saugumo direktyva sudaro su jūra susijusios transporto logistikos grandinės apsaugos nuo teroristinių išpuolių ir šios rūšies pavojaus teisinį pagrindą. Šiais teisės aktais siekiama nemažinant šio transporto galimybių užtikrinti kuo didesnį prevencinį jūrų transporto saugumą bei tuo skatinti pasaulio prekybą ir joje dalyvauti.
 
 
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
atstovė ryšiams su visuomene
Geda Marozaitė,
tel. 499 708, mob. 8 615 30536
Apklausa
X apklausa