Klaipėdos uoste pasiekta rekordinė mėnesio krova

2010 12 03
Klaipėdos uoste pasiekta rekordinė mėnesio krova
Klaipėdos uostas sparčiai artėja prie rekordinės krovos. Š. m. sausio–lapkričio mėn. perkrauta 28,5 mln. t. jūrinių krovinių arba 13,6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
2010 m. lapkričio mėn. Klaipėdos uosto krova pasiekė rekordines aukštumas. Tai – didžiausias mėnesio krovos rezultatas per uosto istoriją. Šį mėnesį iš viso perkrauta 3,1 mln. t jūrinių krovinių, t. y. 22,0 proc. daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Krova 2009 ir 2010 m. lapkričio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2009 11
2010 11
Iš viso
2 541 485,6
3 101 162,2
+22,0
Skystieji kroviniai
887 441,5
1 147 938,1
+29,4
Birieji ir suverstiniai kroviniai
916 986,8
1 096 264,3
+19,6
Generaliniai kroviniai
737 057,3
856 959,8
+16,3
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
19 852
26 534
+33,7
Savaeigiai (ro-ro) kroviniai (vnt.)
16 436
19 263
+17,2
Laivai
680
802
+17,9
Keleiviai
14 087
17042
+21,0
Būtingės terminalas
800 456,9
899 883,4
+12,4
Pagal krovinių grupes didėjo visų krovinių grupių krovos apimtys:
skystieji kroviniai +29,4 proc., iš viso perkrauta 1 147,9 tūkst. t.
birieji ir suverstiniai kroviniai +19,6proc., iš viso perkrauta 1 096,3 tūkst. t,
generaliniai kroviniai +16,3proc., iš viso perkrauta 857,0 tūkst. t,
Pagal perkrautų krovinių rūšis didėjo konteinerizuotų bei savaeigių (ro-ro) krovinių apimtys. Savaeigių (ro-ro) krovinių apimtys, skaičiuojant tiek tonomis, tiek vienetais, sėkmingai išlaiko augimo tendencijas. 2010 m. lapkričio mėn. perkrauta 385,5 tūkst. t, tai sudaro 17,3 proc. augimą. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 19 263 vnt., t. y. +17,2 proc. daugiau palyginti su praėjusių metų lapkričio mėn.
Š. m. lapkričio mėn. konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys yra 26 534 TEU, tai yra 33,7 proc. daugiau nei atitinkamu 2009 m. laikotarpiu. Konteinerizuotų krovinių, skaičiuojant tonomis,augimas sudarė +19,2 proc., iš viso perkrauta 291,3 tūkst. t.
Per š. m. lapkričio mėn. Klaipėdoje apsilankė 17,0 tūkst. keleivių, t. y. 21,0 proc. daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
Į Klaipėdos uostą š. m. lapkričio mėn. įplaukė 802 laivų, t. y. 17,9 proc. daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Būtingės terminale š. m. lapkričio mėn. perpilta 899,9 tūkst. t, tai 12,4 proc. daugiau negu 2009 m. lapkričio mėn.

Apklausa
X apklausa