2010-aisiais pasiekta rekordinė 31,23 mln. t. jūrinių krovinių apyvarta

2011 01 06
2010-aisiais pasiekta rekordinė 31,23 mln. t. jūrinių krovinių apyvarta
Klaipėdos uostas šiemet perkrovė daugiau kaip 30 mln. t krovinių. Š. m. sausio–gruodžio mėn. perkrauta 31,23 mln. t. jūrinių krovinių arba 12,1 proc. daugiau nei per atitinkamą 2009 metų laikotarpį.
2010 m. gruodžio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,756 mln. t jūrinių krovinių (2,1 proc., mažiau lyginant su atitinkamu 2009 metų periodu). Šių metų gruodžio krovos apyvarta būtų gerokai didesnė, jei ne ypač gausus iškritusio sniego kiekis bei žema temperatūra. Dėl šių priežasčių sulėtėjo skystųjų naftos produktų išpylimo greitis jau nuo pat pirmųjų gruodžio dienų.
Krova 2009 ir 2010 m. gruodžio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2009 12
2010 12
Iš viso
2 815 769,1
2 756 006,6
-2,1
Skystieji kroviniai
983 567,8
938 776,1
-4,6
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 103 562,8
997 812,6
-9,6
Generaliniai kroviniai
728 638,6
819 477,9
+12,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
25 356
27 136
+7,0
Ratiniai (ro-ro) kroviniai (vnt.)
14 237
18 313
+28,6
Laivai
707
549
-22,3
Keleiviai
15 032
18 229
+21,3
Būtingės terminalas
569 685,0
801 904,4
+40,8
Pagal krovinių grupes gruodžio mėnesį didėjo:
generaliniai kroviniai +12,5proc., iš viso perkrauta 819,5 tūkst. t
Pagal krovinių grupes gruodžio mėnesį mažėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai                      - 9,6 proc., iš viso perkrauta 997,8 tūkst. t
Skystieji kroviniai                                                            - 4,6 proc., iš viso perkrauta 938,8 tūkst. t
Pagal perkrautų krovinių rūšis didėjo konteinerizuotų bei ratinių (ro-ro) krovinių apimtys. Ratinių (ro-ro) krovinių apimtys, skaičiuojant tiek tonomis, tiek vienetais, sėkmingai išlaiko augimo tendencijas. 2010 m. gruodžio mėn. perkrauta 347,5 tūkst. t, tai yra 29,3 proc. arba 78 651,6 tūkst. t. daugiau. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 18 313 vnt., t. y. +28,6 proc. 4 076 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn.
Š. m. gruodžio mėn. konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 27 136 TEU, tai yra 7,0 proc. daugiau nei atitinkamu 2009 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta mažėjo. Skaičiuojant tonomis,mažėjimas sudarė –3,6 proc., iš viso perkrauta 314,5 tūkst. t.
Per š. m. gruodžio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 18,2 tūkst. keleivių, t. y. 21,3 proc. arba 3 197 keleiviais daugiau nei per atitinkamą 2009 metų gruodį.
Į Klaipėdos uostą š. m. gruodžio mėn. įplaukė 549 laivai, t. y. 22,3 proc. arba 158 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Apklausa
X apklausa