Geriausias vasario mėnesio rezultatas uosto istorijoje

2011 03 03
Geriausias vasario mėnesio rezultatas uosto istorijoje
Klaipėdos uoste 2011 m. vasario mėn. perkrauta 2,92 mln. t  jūrinių krovinių, t. y. 25,4 proc. daugiau nei 2010 m. vasario mėnesį. Tai yra geriausias vasario mėnesio rezultatas uosto istorijoje.
Krova 2010 m. ir  2011 m. vasario mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 02
2011 02
Iš viso
2 329 346,3
2 921 669,3
+25,4
Skystieji kroviniai
665 610,9
956 387,8
+43,7
Birieji ir suverstiniai kroviniai
933 403,0
1 143 678,7
+22,5
Generaliniai kroviniai
730 332,4
821 602,8
+12,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
20 328
25 168
+23,8
Ro-ro kroviniai (vnt.)
14 287
18 947
+32,6
Laivai
489
483
-1,2
Keleiviai
12 480
16 206
+29,9
Būtingės terminalas
702 534,8
702 433,2
-0,02
Pagal krovinių grupes vasario mėnesį didėjo:
- birieji ir suverstiniai kroviniai +22,5 proc., iš viso perkrauta 1 143,7 tūkst. t
- skystieji kroviniai +43,7 proc., iš viso perkrauta 956,4 tūkst. t
- generaliniai kroviniai +12,5proc., iš viso perkrauta 821,6 tūkst. t
Pagal perkrautų krovinių rūšis didėjo konteinerizuotų bei ro-ro krovinių apimtys. Ro-ro krovinių apimtys, skaičiuojant tiek tonomis, tiek vienetais, sėkmingai išlaiko augimo tendencijas. 2011 m. vasario mėn. perkrauta 389,0 tūkst. t, tai yra 29,0 proc. arba 87,5 tūkst. t daugiau.Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 18 947 vnt., t. y. 32,6 proc. arba 4 660 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų vasario mėnesiu.
2011 m.  vasario mėn. konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 25 168 TEU, tai yra 23,8 proc. daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu.Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 0,4 proc., iš viso perkrauta 276,8 tūkst. t.
Per  2011 m. vasario mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 16 206 keleiviai, t. y. 29,9 proc. arba 3 726 keleiviais daugiau nei per atitinkamą 2010 metų mėnesį.
Į Klaipėdos uostą  2011 m.  vasario mėn. įplaukė 483 laivai, t. y. 1,2 proc. arba 6 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Apklausa
X apklausa