Šių metų kovą – didžiausia mėnesio konteinerių apyvarta uosto istorijoje

2011 04 05
Šių metų kovą – didžiausia mėnesio konteinerių apyvarta uosto istorijoje
Klaipėdos uoste 2011 m. kovo mėn. perkrauta 2,94 mln. t jūrinių krovinių, t. y. 13,3 proc. daugiau nei 2010 m. kovo mėnesį. Kaip ir per pirmuosius du šių metų mėnesius, taip ir kovo mėnesį pasiektas dar vienas naujas uosto rekordas – daugiausia per mėnesį perkrautų konteinerių skaičius uosto istorijoje. Kovo mėnesį konteinerių perkrauta net 38 116 TEU.
Krova 2010 ir 2011 m. kovo mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 03
2011 03
Iš viso
2 596 959,2
2 942 681,0
+13,3
Skystieji kroviniai
837 813,4
745 461,0
-11,0
Birieji ir suverstiniai kroviniai
891 468,8
1 146 238,6
+28,6
Generaliniai kroviniai
867 677,0
1 050 981,4
+21,1
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
23 785
38 116
+60,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
18 354
21 724
+18,4
Laivai
480
584
+21,7
Keleiviai
16 136
18 949
+17,4
Būtingės terminalas
405 320,6
499 636,5
+23,3
Pagal krovinių grupes kovo mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai                                     +28,6 proc., iš viso perkrauta 1 146,2 tūkst. t
Generaliniai kroviniai                                                +21,1proc., iš viso perkrauta 1 051,0 tūkst. t
Pagal krovinių grupes kovo mėnesį mažėjo:
Skystieji kroviniai                                                       -11,0 proc., iš viso perkrauta 745,5 tūkst. t
Pagal perkrautų krovinių rūšis didėjo konteinerizuotų bei ro-ro krovinių. Ro-ro krovinių apimtys, skaičiuojant tiek tonomis, tiek vienetais, sėkmingai išlaiko augimo tendencijas. 2011 m. kovo mėn. perkrauta 433,5 tūkst. t, tai yra 16,9 proc. arba 62,7 tūkst. t daugiau. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 21 724 vnt., t. y. 18,4 proc. arba 3 370 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų kovo mėnesiu.
Š. m. kovo mėn. konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 38 116 TEU, tai yra net 60,3 proc. daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 31,7 proc., iš viso perkrauta 422,5 tūkst. t.
Per š. m. kovo mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 18 949 keleiviai, t. y. 17,4 proc. arba 2 813 keleivių daugiau nei per atitinkamą 2010 metų kovo mėnesį.
Į Klaipėdos uostą š. m. kovo mėn. įplaukė 584 laivai, t. y. 21,7 proc. arba 104 laivais daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Apklausa
X apklausa