Balandį pasiektas naujas per mėnesį perkrautų konteinerių rekordas

2011 05 03
Balandį pasiektas naujas per mėnesį perkrautų konteinerių rekordas

 

Klaipėdos uoste 2011 m. balandžio mėn. perkrauta 2,93 mln. t jūrinių krovinių, t. y. 20,5 proc. daugiau nei 2010 m. balandžio mėnesį. Š. m. kovo mėnesį pasiektas mėnesio konteinerių krovos rekordas (38 116 TEU) ilgai neišsilaikė. Jau 2011 m. balandį pasiektas naujas per mėnesį perkrautų konteinerių (TEU) rekordas – 38 452 TEU.
Krova 2010 ir 2011 m. balandžio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 04
2011 04
Iš viso
2 433 182,4
2 931 597,1
+20,5
Skystieji kroviniai
780 886,8
879 184,9
+12,6
Birieji ir suverstiniai kroviniai
872 422,0
1 041 151,4
+19,3
Generaliniai kroviniai
779 873,5
1 011 260,8
+29,7
Laivai
491
586
+19,3
Keleiviai
19 396
22 653
+16,8
Būtingės terminalas
700 325,9
600 791,7
-14,2
Kroviniai sudarantys 83,7 proc. (2011 m. balandis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
543 572,3
933 483,8
+71,3
Naftos produktai
722 105,4
697 770,8
-3,4
Konteinerizuoti kroviniai
292 753,8
413 466,8
+41,2
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
24 333
38 452
+58,0
Ro-ro kroviniai
356 054,0
408 567,1
+14,7
Ro-ro kroviniai (vnt.)
18 276
21 671
+18,6
Pagal krovinių grupes balandžio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai           +19,3 proc., iš viso perkrauta 1 041,2 tūkst. t
Generaliniai kroviniai                      +29,7 proc., iš viso perkrauta 1 011,3 tūkst. t
Skystieji kroviniai                            +12,6 proc., iš viso perkrauta 879,2 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. balandžio mėn. sudarė 933,5 tūkst. t, t. y.  71,3 proc. arba 389,9 tūkst. t daugiau palyginus su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu.
2011 m. balandžio mėn. ro-ro krovinių perkrauta 408,6 tūkst. t, tai yra 14,7 proc. arba 52,5 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 21 671 vnt., t. y. 18,6 proc. arba 3 395 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų balandžio mėnesiu.
Š. m. balandžio mėn. konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 38 452 TEU, tai yra net 58,0 proc. arba 14 119 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis, augimas sudarė 41,2 proc. arba 120,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 413,5 tūkst. t. Transshipment'as sudarė 5 075 ТЕU.
Iš pagrindinių krovinių rūšių tik naftos produktų krova truputį sumažėjo. 2011 m. balandžio mėn. perkrauta 697,8 tūkst. t, pokytis -3,4 proc. arba -24,3 tūkst. t.
Per š. m. balandžio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 22 653 keleiviai, t. y. 16,8 proc. arba 3 257 keleiviais daugiau nei 2010 metų balandžio mėnesį.
Į Klaipėdos uostą š. m. balandžio mėn. įplaukė 586 laivai, t. y. 19,3 proc. arba 95 laivais daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Apklausa
X apklausa