Krova Klaipėdos uoste 2011 m. birželio mėn.

2011 07 07
Krova Klaipėdos uoste 2011 m. birželio mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2011 m. birželio mėn.
Klaipėdos uoste 2011 m. birželio mėn. perkrauta 3,14 mln. t jūrinių krovinių, tai 27,3 proc. daugiau nei 2010 m. birželio mėnesį. Š. m. birželio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 831,2 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. birželio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 06
2011 06
Iš viso
2 468 088,7
3 140 712,8
+27,3
Skystieji kroviniai
746 816,3
1 092 053,2
+46,2
Birieji ir suverstiniai kroviniai
965 796,6
1 136 818,3
+17,7
Generaliniai kroviniai
755 475,8
911 841,3
+20,7
Laivai
551
629
+14,2
Keleiviai, iš jų:
43 931
39 545
-10,0
kruizinių laivų keleiviai
9 363
6 146
-34,4
Būtingės terminalas
800 715,6
831 182,8
+3,8
Kroviniai, sudarantys 83,2 proc. (2011 m. birželis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
714 942,5
935 601,4
+30,9
Trąšos
692 285,9
909 057,3
+31,3
Konteinerizuoti kroviniai
300 946,7
392 042,8
+30,3
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
26 276
34 555
+31,5
Ro-ro kroviniai
355 324,6
377 219,0
+6,2
Ro-ro kroviniai (vnt.)
19 993
20 803
+4,1

Pagal krovinių grupes birželio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +17,7 proc., iš viso perkrauta 1 136,8 tūkst. t
Skystieji kroviniai +46,2 proc., iš viso perkrauta 1 092,1 tūkst. t
Generaliniai kroviniai +20,7proc., iš viso perkrauta 911,8 tūkst. t

Naftos produktų 2011 m. birželio mėn. perkrauta 935,6 tūkst. t, pokytis +30,9 proc. arba +220,7 tūkst. t. Trąšų krova 2011 m. birželio mėn. sudarė 909,1 tūkst. t, t. y. 31,3 proc. arba 216,8 tūkst. t daugiau palyginus su 2010 m. birželio mėn. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 34 555 TEU, tai yra 31,5 proc. arba 8 279 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 30,3 proc. arba 91,1 tūkst. t, iš viso perkrauta 392,0 tūkst. t palyginus su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu. 2011 m. birželio mėn. ro-ro krovinių perkrauta 377,2 tūkst. t, tai yra 6,2 proc. arba 21,9 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 20 803 vnt., t. y. 4,1 proc. arba 810 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų birželio mėnesiu.

Per š. m. birželio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 39 545 keleiviai, t. y. 10,0 proc. arba 4 386 keleiviais mažiau nei 2010 metų birželio mėnesį. 2011 m. birželio mėn. Klaipėdos uoste apsilankė 6 146 kruizinių laivų keleiviai, t. y. 3 217 kruizinių laivų keleiviais arba 34,4 proc. mažiau palyginti su 2010 m. birželio mėn.
Į Klaipėdos uostą š. m. birželio mėn. įplaukė 629 laivai, t. y. 14,2 proc. arba 78 laivais daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

DETALI KLAIPĖDOS UOSTO KROVOS APŽVALGA

Krovos apimtys Klaipėdos uoste pagal krovinių nomenklatūrą 2011 m. birželio mėn.

Krovos apimtys Klaipėdos uoste pagal krovinių nomenklatūrą 2011 m. sausio - birželis mėn.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa