Krova Klaipėdos uoste 2011 m. liepos mėn.

2011 08 05
Krova Klaipėdos uoste 2011 m. liepos mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2011 m. liepos mėn.
Klaipėdos uoste 2011 m. liepos mėn. perkrauta 2,96 mln. t jūrinių krovinių, tai 21,6 proc. daugiau nei 2010 m. liepos mėnesį. 2011 m. liepos mėn. pasiekti du nauji krovos rekordai: per mėnesį trąšų perkrauta 1 062,6 tūkst. t bei 23 380 vnt. ro-ro krovinių. Š. m. liepos mėnesį per Būtingės terminalą importuota 795,8 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. liepos mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 07
2011 07
Iš viso
2 435 566,6
2 961 088,9
+21,6
Skystieji kroviniai
658 939,1
894 958,8
+35,8
Birieji ir suverstiniai kroviniai
995 376,6
1.190 888,7
+19,6
Generaliniai kroviniai
781 250,9
875 241,4
+12,0
Laivai
539
563
+4,5
Keleiviai, iš jų:
47 123
39 146
-16,9
kruizinių laivų keleiviai
7 737
3 300
-57,3
Būtingės terminalas
798 890,5
795 798,2
-0,4
Kroviniai, sudarantys 85,0 proc. (2011 m. liepa) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
798 426,5
1 062 619,6
+33,1
Naftos produktai
634 942,7
713 165,2
+12,3
Ro-ro kroviniai
355 406,9
397 685,0
+11,9
Ro-ro kroviniai (vnt.)
22 509
23 380
+3,9
Konteinerizuoti kroviniai
267 253,4
343 431,7
+28,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
23 398
31 127
+33,0
Pagal krovinių grupes liepos mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +19,6 proc., iš viso perkrauta 1 190,9 tūkst. t
Skystieji kroviniai +35,8 proc., iš viso perkrauta 895,0 tūkst. t
Generaliniai kroviniai +12,0proc., iš viso perkrauta 875,2 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. liepos mėn. sudarė 1 062,6 tūkst. t, t. y. 33,1 proc. arba 264,2 tūkst. t daugiau palyginus su 2010 m. liepos mėn. Naftos produktų 2011 m. liepos mėn. perkrauta 713,2 tūkst. t, pokytis +12,3 proc. arba +78,2 tūkst. t. 2011 m. liepos mėn. ro-ro krovinių perkrauta 397,7 tūkst. t, tai yra 11,9 proc. arba 42,3 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 23 380 vnt., t. y. 3,9 proc. arba 871 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų liepos mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 31 127 TEU, tai yra 33,0 proc. arba 7 729 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis, augimas sudarė 28,5 proc. arba 76,2 tūkst. t, iš viso perkrauta 343,4 tūkst. t palyginus su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu.
Per š. m. liepos mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 39 146 keleiviai, t. y. 16,9 proc. arba 7 977 keleiviais mažiau nei 2010 metų liepos mėnesį. 2011 m. liepos mėn. Klaipėdos uoste apsilankė 3 300 kruizinių laivų keleivių, t. y. 4 437 kruizinių laivų keleiviais arba 57,3 proc. mažiau palyginti su 2010 m. liepos mėn.
Į Klaipėdos uostą š. m. liepos mėn. įplaukė 563 laivai, t. y. 4,5 proc. arba 24 laivais daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa