Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga

2011 08 18
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2011 m. sausio–liepos mėn.
Per septynis šių metų mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta 21,5 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių augimas sudarė net 23,0 % palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu.
Pagal krovinių apyvartą Pabaltijo šalių uostuose Klaipėdos uostas 2011 m. sausio–lieposmėn. ir toliau lenkė kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus bei nežymiai atsiliko nuo jungtinio Talino uosto.Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2011 metų sausio–liepos mėn. sudarė 26,5 mln. t ir viršijo jungtinio Talino uosto krovą 4,4 mln. t.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per septynis š. m. mėnesius, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių biriųnatūralių ir cheminių trąšų (+1 437,9 tūkst. t), skystų natūralių ir cheminių trąšų (+639,0 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+604,9 tūkst. t), naftos produktų (+480,7 tūkst. t), ro-ro krovinių (+418,9 tūkst. t), birių rūdų (+317,8 tūkst. t).
Pagal krovinių grupes labiausiai išaugo (26,2 proc.) birių ir suverstinių krovinių apimtys, kurių perkrauta 8 317,2 tūkst. t (38,8 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių padaugėjo 21,6 proc., iš viso jų perkrauta 6 588,7 tūkst. t (30,7 proc.) 20,4 proc. daugiau perkrauta skystųjų krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 6 553,4 tūkst. t (30,5 proc.)
Per 2011 m. sausio–liepos mėn. į Klaipėdos uostą atplaukė 3 939 laivai, t. y. 8,7 proc. arba 316 laivų daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Keleivių per nagrinėtą laikotarpį apsilankė 186,9 tūkst., t. y. 0,9 proc. mažiau negu per atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Iš jų kruizinių keleivių 2011 m. sausio–liepos mėn. atvyko 13,1 tūkst., t. y. -45,2 proc. arba -10,8 tūkst. keleivių.
Klaipėdos uostas ir toliau išlaiko konteinerizuotų krovinių perkrovimo lyderio pozicijas Pabaltijo šalių regione. Š. m. sausio–liepos mėn. konteinerizuotų krovinių perkrauta 241 731 TEU, t. y. 47,0 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (prieaugis sudarė 77 256 TEU).
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 01–07
2011 01–07
Primorskas
44 945,9
44 011,2
-2,1
Sankt Peterburgas
31 518,2
33 982,4
+7,8
Talinas
21 051,7
22 094,0
+5,0
Klaipėda
17 450,0
21 459,4
+23,0
Ryga
17 280,5
20 037,0
+16,0
Ventspilis
15 680,0
16 613,0
+6,0
Ust Luga
6 600,7
10 970,0
+66,2
Kaliningradas
8 668,7
8 346,9
-3,7
Vysockas
8 625,3
8 247,9
-4,4
Liepoja
2 372,6
2 746,7
+15,8
Vyborgas
568,6
556,4
-2,1
Apklausa
X apklausa