Krova Klaipėdos uoste 2011 m. rugpjūčio mėn.

2011 09 05
Krova Klaipėdos uoste 2011 m. rugpjūčio mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2011 m. rugpjūčio mėn.
Klaipėdos uoste 2011 m. rugpjūčio mėn. perkrauta 3,00 mln. t  jūrinių krovinių, tai 17,1 proc. daugiau nei 2010 m. rugpjūčio mėnesį. 2011 m. rugpjūčio mėn. pasiektas rekordinis trąšų mėnesio krovos rezultatas – per mėnesį perkrauta 1 154,5 tūkst. t. Š. m. rugpjūčio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 801,5 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. rugpjūčio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 08
2011 08
Iš viso
2 562 892,1
3 000 905,8
+17,1
Skystieji kroviniai
736 634,7
880 918,2
+19,6
Birieji ir suverstiniai kroviniai
960 986,4
1 272 034,2
+32,4
Generaliniai kroviniai
865 271,0
847 953,4
-2,0
Laivai
562
527
-6,2
Keleiviai, iš jų:
47 525
40 878
-14,0
kruizinių laivų keleiviai
8 615
4 964
-42,4
Būtingės terminalas
900 624,9
801 533,5
-11,0
Kroviniai, sudarantys 84,7 proc. (2011 m. rugpjūtis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
699 309,4
1 154 462,9
+65,1
Naftos produktai
711 361,8
681 659,1
-4,2
Ro-ro kroviniai
374 442,0
390 274,3
+4,2
Ro-ro kroviniai (vnt.)
22 009
22 861
+3,9
Konteinerizuoti kroviniai
312 626,8
316 313,6
+1,2
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
23 718
26 849
+13,2
Pagal krovinių grupes rugpjūčio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +32,4 proc., iš viso perkrauta 1 272,0 tūkst. t
Skystieji kroviniai +19,6 proc., iš viso perkrauta 880,9 tūkst. t
Pagal krovinių grupes rugpjūčio mėnesį mažėjo:
Generaliniai kroviniai -2,0proc., iš viso perkrauta 848,0 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. rugpjūčio mėn. sudarė 1 154,5 tūkst. t, t. y. 65,1 proc. arba 455,2 tūkst. t daugiau palyginus su 2010 m. rugpjūčio mėn. Naftos produktų 2011 m. rugpjūčio mėn. perkrauta 681,7 tūkst. t, pokytis -4,2 proc. arba -29,7 tūkst. t. 2011 m. rugpjūčio mėn. ro-ro krovinių perkrauta 390,3 tūkst. t, tai yra 4,2 proc. arba 15,8 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 22 861 vnt., t. y. 3,9 proc. arba 852 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų rugpjūčio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 26 849 TEU, tai yra 13,2 proc. arba 3 131 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 1,2 proc. arba 3,7 tūkst. t, iš viso perkrauta 316,3 tūkst. t palyginus su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu.
Per š. m. rugpjūčio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 40 878 keleiviai, t. y. 14,0 proc. arba 6 647 keleiviais mažiau nei 2010 metų rugpjūčio mėnesį. 2011 m. rugpjūčio mėn. Klaipėdos uoste apsilankė 4 964 kruizinių laivų keleiviai, t. y. 3 651 kruizinių laivų keleiviu arba 42,4 proc. mažiau palyginti su 2010 m. rugpjūčio mėn.
Į Klaipėdos uostą š. m. rugpjūčio mėn. įplaukė 527 laivai, t. y. 6,2 proc. arba 35 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa