Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2011 09 15
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.
Per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta 24,5 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių augimas sudarė net 22,4 % palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu.
Pagal krovinių apyvartą Pabaltijo šalių uostuose Klaipėdos uostas 2011 m. sausio–rugpjūčiomėn. ir toliau lenkė kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus bei nežymiai atsiliko nuo jungtinio Talino uosto (Mūga (Muuga), Paldiskis, „Old City“). Jungtinio Talino uosto atotrūkis nuo Klaipėdos uosto 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo iki 368,7 tūkst. t, tuo tarpu 2011 m. I pusmetį šis skirtumas siekė 743,6 tūkst. t. Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2011 metų sausio–rugpjūčio mėn. sudarė 30,3 mln. t ir viršijo jungtinio Talino uosto krovą 5,5 mln. t.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per aštuonis š. m. mėnesius, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių biriųnatūralių ir cheminių trąšų (+1 726,0 tūkst. t), skystų natūralių ir cheminių trąšų (+806,3 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+618,9 tūkst. t), naftos produktų (+451,0 tūkst. t), ro-ro krovinių (+434,8 tūkst. t), birių rūdų (+359,5 tūkst. t) apimčių.
Pagal krovinių grupes labiausiai išaugo (27,2 proc.) birių ir suverstinių krovinių apimtys, kurių perkrauta 9 603,1 tūkst. t (39,2 proc. bendros uosto krovos). 20,3 proc. daugiau perkrauta skystųjų krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 7 437,2 tūkst. t (30,4 proc. bendros uosto krovos) Generalinių krovinių padaugėjo 18,6 proc., iš viso jų perkrauta 7 451,4 tūkst. t (30,4 proc. bendros uosto krovos).
Per 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. į Klaipėdos uostą atplaukė 4 466 laivai, t. y. 6,7 proc. arba 281 laivu daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Keleivių per nagrinėtą laikotarpį apsilankė 227,7 tūkst., t. y. 3,6 proc. mažiau negu per atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Iš jų kruizinių keleivių 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. atvyko 18,1 tūkst., t. y. -44,4 proc. arba -14,5 tūkst. keleivių.
Klaipėdos uostas ir toliau išlaiko konteinerizuotų krovinių perkrovimo lyderio pozicijas Pabaltijo šalių regione. Š. m. sausio–rugpjūčio mėn. konteinerizuotų krovinių perkrauta 269 082 TEU, t. y. 43,0 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (prieaugis sudarė 80 889 TEU).
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 01–08
2011 01–08
Primorskas
51 660,8
50 031,0
-3,2
Sankt Peterburgas
37 026,2
39 491,6
+6,7
Talinas
24 228,8
24 860,5
+2,6
Klaipėda
20 012,9
24 491,8
+22,4
Ryga
19 709,9
22 585,9
+14,6
Ventspilis
17 375,0
18 977,0
+9,2
Ust Luga
7 447,9
13 601,7
+82,6
Vysockas
10 102,2
9 463,8
-6,3
Liepoja
2 728,0
3 182,3
+16,7
Vyborgas
694,0
642,8
-7,4
Kaliningradas*
-
-
-
*nepateikė duomenų
Apklausa
X apklausa