Krova Klaipėdos uoste 2011 m. rugsėjo mėn.

2011 10 07
 Krova Klaipėdos uoste 2011 m. rugsėjo mėn.
Klaipėdos uoste 2011 m. rugsėjo mėn. perkrauta 2,91 mln. t jūrinių krovinių, tai 16,4 proc. daugiau nei 2010 m. rugsėjo mėnesį. Š. m. rugsėjo mėnesį per Būtingės terminalą importuota 901,1 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. rugsėjo mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 09
2011 09
Iš viso
2 502 860,5
2 912 585,1
+16,4
Skystieji kroviniai
668 943,3
830 022,4
+24,1
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 005 619,6
1 204 044,2
+19,7
Generaliniai kroviniai
828 297,6
878 518,5
+6,1
Laivai
600
626
+4,3
Keleiviai, iš jų:
28 615
30 640
+7,1
kruizinių laivų keleiviai
2 675
3 409
+27,4
Būtingės terminalas
899 968,8
901 113,0
+0,1
Kroviniai, sudarantys 80,8 proc. (2011 m. rugsėjis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
714 615,9
966 355,1
+35,2
Naftos produktai
614 828,8
634 651,6
+3,2
Ro-ro kroviniai
395 686,2
421 937,7
+6,6
Ro-ro kroviniai (vnt.)
20 921
22 288
+6,5
Konteinerizuoti kroviniai
289 864,9
330 958,0
+14,2
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
25 560
27 712
+8,4
Pagal krovinių grupes rugsėjo mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +19,7 proc., iš viso perkrauta 1 204,0 tūkst. t
Generaliniai kroviniai +6,1  proc., iš viso perkrauta 878,5 tūkst. t
Skystieji kroviniai +24,1 proc., iš viso perkrauta 830,0 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. rugsėjo mėn. sudarė 966,4 tūkst. t, t. y. 35,2 proc. arba 251,7 tūkst. t daugiau palyginti su 2010 m. rugsėjo mėn. Naftos produktų 2011 m. rugsėjo mėn. perpilta 634,7 tūkst. t, pokytis +3,2 proc. arba +19,8 tūkst. t. 2011 m. rugsėjo mėn. ro-ro krovinių perkrauta 421,9 tūkst. t, tai yra 6,6 proc. arba 26,3 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 22 288 vnt., t. y. 6,5 proc. arba 1 367 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų rugsėjo mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 27 712 TEU, tai yra 8,4 proc. arba 2 152 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 14,2 proc. arba 41,1 tūkst. t, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 331,0 tūkst. t.
Per š. m. rugsėjo mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 30 640 keleivių, t. y. 7,1 proc. arba 2 025 keleiviais daugiau nei 2010 metų rugsėjo mėnesį. 2011 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste apsilankė 3 409 kruizinių laivų keleiviai, t. y. 734 kruizinių laivų keleiviais arba 27,4 proc. daugiau palyginti su 2010 m. rugsėjo mėn.
Į Klaipėdos uostą š. m. rugsėjo mėn. įplaukė 626 laivai, t. y. 4,3 proc. arba 26 laivais daugiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa