Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinė komisija aptarė bendradarbiavimą transporto srityje

2011 10 18
Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinė komisija aptarė bendradarbiavimą transporto srityje
 
              Spalio 17–18 d. Palangoje vyko Lietuvos ir Ukrainos tarpvyriausybinės prekinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Buvo aptartas šalių bendradarbiavimas transporto srityje, skatinant krovinių vežimą geležinkeliais tarp Baltijos ir Juodosios jūrų, plėtojant Rytų–Vakarų transporto koridoriaus iniciatyvą, gerinant krovinių vežimo sąlygas automobilių keliais.
 
              Susisiekimo viceministro Arūno Štaro teigimu, vienas iš sėkmingiausių abiejų valstybių bendradarbiavimo pavyzdžių yra Klaipėdą ir Iljičiovsko uostą (Ukraina) jungiantis konteinerinio traukinio „Vikingas“ projektas.
 
              Traukiniu „Vikingas“ vežamų krovinių kiekis kasmet auga. Per devynis šių metų mėnesius pervežta 43,5 tūkst. TEU (sąlyginių konteinerių vienetų) – 42 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
 
             Svečių delegacija informavo, kad Ukrainos Vyriausybė šių metų liepos mėnesį patvirtino priemonių planą, kuriuo siekdama sukurti dar palankesnes šalių susisiekimo ir tarptautinės prekybos sąlygas. Numatyta tobulinti konteineriniam traukiniui „Vikingas“ taikomas muitinės procedūras, didinti šio traukinio naudojimo efektyvumą.
 
             Abi šalys teigiamai įvertino iki šiol atliktą darbą, kviečiant prie „Vikingo“ projekto prisijungti ir kitas valstybes. Jau pasirašomi susitarimų protokolai su Gruzija ir Moldova dėl krovinių vežimo tarp Baltijos ir Juodosios jūrų skatinimo.
 
             Viceministras A. Štaras atkreipė dėmesį į sėkmingą Rytų–Vakarų transporto koridoriaus asociacijos veiklą ir pakvietė Ukrainos privačias ir valstybines transporto ir logistikos įmones prisijungti prie šios asociacijos.
 
             Lietuva ir Ukraina taip pat tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo vežant krovinius automobilių keliais. Šiuo metu yra rengiamas Ukrainos ir Europos Sąjungos laisvos prekybos susitarimas, kuriuo vadovaujantis šalys galės liberalizuoti krovinių vežimo keliais rinką, atsisakyti šiuo metu galiojančios leidimų sistemos.
 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija
 
2011-10-18
Apklausa
X apklausa