Krova Klaipėdos uoste 2011 m. spalio mėn.

2011 11 04
 Krova Klaipėdos uoste 2011 m. spalio mėn.
Klaipėdos uoste 2011 m. spalio mėn. perkrautas rekordinis kiekis jūrinių krovinių, t. y. net 3,29 mln. t, tai 15,6 proc. daugiau nei 2010 m. spalio mėnesį. Taip pat spalio mėnesį užfiksuotas ro-ro krovinių rekordas, kai buvo perkrauta 23 870 vnt. Š. m. spalio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 805,3 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. spalio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 10
2011 10
Iš viso
2 847 044,9
3 291 407,0
+15,6
Skystieji kroviniai
871 899,2
957 441,6
+9,8
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 068 212,5
1 379 180,9
+29,1
Generaliniai kroviniai
906 933,3
954 784,6
+5,3
Laivai
812
770
-5,2
Keleiviai, iš jų:
20 958
24 508
+16,9
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Būtingės terminalas
801 973,6
805 304,7
+0,4
Kroviniai, sudarantys 79,1 proc. (2011 m. spalis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
819 514,6
1 037 851,8
+26,6
Naftos produktai
731 085,7
789 443,1
+8,0
Ro-ro kroviniai
398 371,7
453 550,9
+13,9
Ro-ro kroviniai (vnt.)
20 869
23 870
+14,4
Konteinerizuoti kroviniai
319 231,7
323 827,4
+1,4
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
27 798
27 918
+0,4
Pagal krovinių grupes spalio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +29,1 proc., iš viso perkrauta 1 379,2 tūkst. t
Skystieji kroviniai +9,8proc., iš viso perkrauta 957,4 tūkst.
Generaliniai kroviniai +5,3 proc., iš viso perkrauta 954,8 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. spalio mėn. sudarė 1 037,9 tūkst. t, t. y. 26,6 proc. arba 218,3 tūkst. t daugiau palyginti su 2010 m. spalio mėn. Naftos produktų 2011 m. spalio mėn. perpilta 789,4 tūkst. t, pokytis +8,0 proc. arba +58,4 tūkst. t. 2011 m. spalio mėn. ro-ro krovinių krauta 453,6 tūkst. t, tai yra 13,9 proc. arba 55,2 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 23 870 vnt., t. y. 14,4 proc. arba 3 001 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų spalio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 27 918 TEU, tai yra 0,4 proc. arba 120 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 1,4 proc. arba 4,6 tūkst. t, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 323,8 tūkst. t.
Per š. m. spalio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 24 508 keleiviai, t. y. 16,9 proc. arba 3 550 keleivių daugiau nei 2010 metų spalio mėnesį.
Į Klaipėdos uostą š. m. spalio mėn. įplaukė 770 laivų, t. y. 5,2 proc. arba 42 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa