Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–spalio mėn.

2011 11 17
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–spalio mėn.
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2011 m. sausio–spalio mėn.
Per dešimt šių metų mėnesių Klaipėdos uoste perkrauta 30,7 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių augimas sudarė net 21,1 % palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu.
Pagal krovinių apyvartą Pabaltijo šalių uostuose Klaipėdos uostas 2011 m. sausio–spaliomėn. tapo lyderiu ir lenkė ne tik kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus, bet ir jungtinį Talino uostą (Mūga (Muuga), Paldiskis, „Old City“). Klaipėdos uosto atotrūkis nuo Jungtinio Talino uosto 2011 m. sausio–spalio mėn. siekė 230,8 tūkst. t. Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2011 metų sausio–spalio mėn. sudarė 38,2 mln. t ir viršijo jungtinio Talino uosto krovą net 7,8 mln. t.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per dešimt š. m. mėnesių, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių biriųnatūralių ir cheminių trąšų (+2 070,1 tūkst. t), skystų natūralių ir cheminių trąšų (+938,4 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+664,6 tūkst. t), naftos produktų (+529,2 tūkst. t), ro-ro krovinių (+516,2 tūkst. t), birių rūdų (+480,0 tūkst. t) apimčių.
Pagal krovinių grupes labiausiai išaugo (26,7 proc.) birių ir suverstinių krovinių apimtys, kurių perkrauta 12 195,6 tūkst. t (39,7 proc. bendros uosto krovos). 19,5 proc. daugiau perkrauta skystųjų krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 9 224,7 tūkst. t (30,0 proc. bendros uosto krovos).Generalinių krovinių padaugėjo 15,8 proc., iš viso jų perkrauta 9 284,7 tūkst. t (30,3 proc. bendros uosto krovos)
Per 2011 m. sausio–spalio mėn. į Klaipėdos uostą atplaukė 5 862 laivai, t. y. 4,7 proc. arba 265 laivais daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Keleivių per nagrinėtą laikotarpį apsilankė 282 880, t. y. 1,0 proc. arba 2 840 keleivių mažiau negu per atitinkamą 2010 m. laikotarpį.
Klaipėdos uostas ir toliau išlaiko konteinerizuotų krovinių perkrovimo lyderio pozicijas Pabaltijo šalių regione. Š. m. sausio–spalio mėn. konteinerizuotų krovinių perkrauta 324 712 TEU, t. y. 34,4 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (prieaugis sudarė 83 161 TEU). 
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010-01–10
2011-01–10
Primorskas
64 720,5
61 982,1
-4,2
Sankt Peterburgas
48 395,4
50 207,9
+3,7
Klaipėda
25 362,8
30 705,0
+21,1
Talinas
30 245,4
30 474,2
+0,8
Ryga
25 036,0
28 145,7
+12,4
Ventspilis
20 883,0
23 567,0
+12,9
Ust Luga
9 728,3
17 694,9
+81,9
Kaliningradas
11 594,8
11 339,6
-2,2
Vysockas
12 764,3
11 236,1
-12,0
Liepoja
3 569,0
3 943,2
+10,5
Vyborgas
916,4
880,1
-4,0
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa