Krova Klaipėdos uoste 2011 m. lapkričio mėn.

2011 12 05
Krova Klaipėdos uoste 2011 m. lapkričio mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2011 m. lapkričio mėn.
Š. m. lapkričio mėn. perkrauta 2,96 mln. t, tai 5,1 proc. arba 159 tūkst. t mažiau nei  2010 m. lapkričio mėnesį. Šiek tiek mažesnius nei vidutinius 2011 m. rezultatus praeitą mėnesį lėmė prastos oro sąlygos, kai vėjo greitis kelias dienas siekė apie 30 m/s. Š. m. lapkričio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 800,1 tūkst. t naftos.
Krova 2010 ir 2011 m. lapkričio mėn., tonomis
Krovinys
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010 11
2011 11
Iš viso
3 119 995,0
2 960 798,9
-5,1
Skystieji kroviniai
1 147 938,1
883 954,3
-23,0
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 114 984,3
1 205 287,5
+8,1
Generaliniai kroviniai
857 072,6
871 557,0
+1,7
Laivai
802
710
-11,5
Keleiviai, iš jų:
17 042
20.300
+19,1
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Būtingės terminalas
899 883,4
800 069,6
-11,1
Kroviniai, sudarantys 76,4 proc. (2011 m. lapkritis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
918 192,9
765.255,0
-16,7
Trąšos
934 652,4
757.674,1
-18,9
Ro-ro kroviniai
385 490,0
440 186,7
+14,2
Ro-ro kroviniai (vnt.)
19 263
22 267
+15,6
Konteinerizuoti kroviniai
291 346,4
296 891,5
+1,9
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
26 534
26 250
-1,1
Pagal krovinių grupes lapkričio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +8,1 proc., iš viso perkrauta 1 205,3 tūkst. t
Generaliniai kroviniai +1,7 proc., iš viso perkrauta 871,6 tūkst. t
Pagal krovinių grupes lapkričio mėnesį mažėjo:
Skystieji kroviniai -23,0proc., iš viso perpilta 884,0 tūkst. t
Naftos produktų 2011 m. lapkričio mėn. perpilta 765,3 tūkst. t, pokytis -16,7 proc. arba ‑152,9 tūkst. t. Trąšų krova 2011 m. lapkričio mėn. sudarė 757,7 tūkst. t, t. y. 18,9 proc. arba 177,0 tūkst. t mažiau palyginti su 2010 m. lapkričio mėn. 2011 m. lapkričio mėn. ro-ro krovinių krauta 440,2 tūkst. t, tai yra 14,2 proc. arba 54,7 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 22 267 vnt., t. y. 15,6 proc. arba 3 004 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų lapkričio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 26 250 TEU, tai yra 1,1 proc. arba 284 TEU mažiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 1,9 proc. arba 5,5 tūkst. t palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 296,9 tūkst. t.
Per š. m. lapkričio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 20 300 keleivių, t. y. 19,1 proc. arba 3 258 keleiviais daugiau nei 2010 metų lapkričio mėnesį.
Į Klaipėdos uostą š. m. lapkričio mėn. įplaukė 710 laivų, t. y. 11,5 proc. arba 92 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa