Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–lapkričio mėn.

2011 12 16
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2011 m. sausio–lapkričio mėn.
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2011 m. sausio–lapkričio mėn.
Per vienuolika šių metų mėnesių Klaipėdos uoste perkrauta 33,7 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių augimas sudarė net 18,2 % palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu.
Pagal krovinių apyvartą Pabaltijo šalių uostuose Klaipėdos uostas 2011 m.  sausio–lapkričiomėn. išlaikė lyderio pozicijas ir lenkė ne tik kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus, bet ir jungtinį Talino uostą (Mūga (Muuga), Paldiskis, „Old City“). Klaipėdos uosto atotrūkis nuo Jungtinio Talino uosto 2011 m. sausio–lapkričio mėn. siekė 163,3 tūkst. t. Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2011 metų sausio–lapkričio mėn. sudarė 42,0 mln. t ir viršijo jungtinio Talino uosto krovą net 8,5 mln. t.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per vienuolika š. m. mėnesių, palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusių biriųnatūralių ir cheminių trąšų (+2 036,0 tūkst. t), skystų natūralių ir cheminių trąšų (+828,7 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+670,2 tūkst. t), ro-ro krovinių (+570,9 tūkst. t), birių rūdų (+558,3 tūkst. t), naftos produktų (+376,2 tūkst. t) apimčių.
Pagal krovinių grupes labiausiai išaugo (24,8 proc.) birūs ir suverstiniai kroviniai, kurių perkrauta 13 403,6 tūkst. t (39,8 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių padaugėjo 14,4 proc., iš viso jų perkrauta 10 156,3 tūkst. t (30,0 proc. bendros uosto krovos). 14,0 proc. daugiau perkrauta skystųjų krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 10 108,6 tūkst. t (30,2 proc. bendros uosto krovos).
Per 2011 m. sausio–lapkričio mėn. į Klaipėdos uostą atplaukė 6 572 laivai, t. y. 2,7 proc. arba 173 laivais daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Keleivių per nagrinėtą laikotarpį apsilankė 303 180, t. y. 0,1 proc. arba 418 keleivių daugiau negu per atitinkamą 2010 m. laikotarpį.
Klaipėdos uostas ir toliau išlaiko konteinerizuotų krovinių perkrovimo lyderio pozicijas Pabaltijo šalių regione. Š. m. sausio–lapkričio mėn. konteinerizuotų krovinių perkrauta 350 962 TEU, t. y. 30,9 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (prieaugis sudarė 82 877 TEU).
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2010-01–11
2011-01–11
Primorskas
70 711,5
68 370,0
-3,3
Sankt Peterburgas
53 390,8
55 401,0
+3,8
Klaipėda
28 482,8
33 668,6
+18,2
Talinas
33 203,4
33 505,3
+0,9
Ryga
27 816,5
30 966,6
+11,3
Ventspilis
22 811,0
25 929,0
+13,7
Ust Luga
10 755,0
20 177,4
+87,6
Vysockas
13 875,8
12 359,9
-10,9
Liepoja
3 946,2
4 456,6
+12,9
Vyborgas
1 012,5
996,2
-1,6
Kaliningradas*
-
-
-
*nepateikė duomenų
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Žymantas Sinkevičius
tel. (8 46) 499 750, mob. 8 616 13664
El. paštas z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa