Krova Klaipėdos uoste 2011 m. gruodžio mėn.

2012 01 06
Krova Klaipėdos uoste 2011 m. gruodžio mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2011 m. gruodžio mėn.
Š. m. gruodžio mėn. perkrauta 2,92 mln. t, tai 4,5 proc. arba 125,0 tūkst. t daugiau nei 2010 m. gruodžio mėnesį. 2011 m. gruodžio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 600,5 tūkst. t naftos.
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2010 12
2011 12
Iš viso
2 794 929,2
2 919 890,9
+4,5
Skystieji kroviniai
938 776,1
925 200,9
-1,4
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 036 472,6
1 121 035,1
+8,2
Generaliniai kroviniai
819 680,5
873 654,8
+6,6
Kroviniai, sudarantys 78,7 proc. (2011 m. gruodis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Trąšos
773 224,0
782 712,0
+1,2
Naftos produktai
762 202,8
762 249,9
0,0
Ro-ro kroviniai
347 502,1
385 227,7
+10,9
Ro-ro kroviniai (vnt.)
18 313
20 202
+10,3
Konteinerizuoti kroviniai
314 502,9
366 349,8
+16,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
27 136
31 223
+15,1
Būtingės terminalas
801 904,4
600 497,2
-25,1
Apimtis (vnt.)
2010 12
2010 12
Laivų įplaukimai, iš jų
549
486
-11,5
krovininiai laivai
345
334
-3,2
kruiziniai laivai
0
0
-
kiti laivai
204
152
-25,9
Keleiviai, iš jų:
18 229
20 644
+13,2
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Pagal krovinių grupes gruodžio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai + 8,2 proc., iš viso perkrauta 1 121,0 tūkst. t
Generaliniai kroviniai + 6,6 proc., iš viso perkrauta 873,7 tūkst. t
Pagal krovinių grupes gruodžio mėnesį mažėjo:
Skystieji kroviniai -1,4proc., iš viso perpilta 925,2 tūkst. t
Trąšų krova 2011 m. gruodžio mėn. sudarė 782,7 tūkst. t, t. y. 1,2 proc. arba 9,5 tūkst. t daugiau palyginti su 2010 m. gruodžio mėn. Naftos produktų 2011 m. gruodžio mėn. perpilta 762,2 tūkst. t, pokytis +47,1 t. 2011 m. gruodžio mėn. ro-ro krovinių krauta 385,2 tūkst. t, tai yra 10,9 proc. arba 37,7 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 20 202 vnt., t. y. 10,3 proc. arba 1 889 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų gruodžio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 31 223 TEU, tai yra 15,1 proc. arba 4 087 TEU daugiau nei atitinkamu 2010 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo. Skaičiuojant tonomis,augimas sudarė 16,5 proc. arba 51,8 tūkst. t palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 366,3 tūkst. t.
Per š. m. gruodžio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 20 644 keleiviai, t. y. 13,2 proc. arba 2 415 keleivių daugiau nei 2010 metų gruodžio mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. gruodžio mėn. užregistruoti 486 laivų įplaukimai, t. y. 11,5 proc. arba 63 laivais mažiau palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
Apklausa
X apklausa