Krova Klaipėdos uoste 2012 m. sausio mėn.

2012 02 06
Krova Klaipėdos uoste 2012 m. sausio mėn.
 
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
 
2012 m. sausio mėn.
 
Š. m. sausio mėn. perkrauta 2,88 mln. t, tai 9,4 proc. arba 297,4 tūkst. t mažiau nei  2011 m. sausio mėnesį. 2012 m. sausio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 800,3 tūkst. t naftos.
 
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2011-01
2012-01
Iš viso
3 175 474,4
2 878 102,8
-9,4
Skystieji kroviniai
1 000 888,4
1 025 178,0
+2,4
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 258 429,4
1 000 977,4
-20,5
Generaliniai kroviniai
916 156,5
851 947,4
-7,0
 
Kroviniai, sudarantys 82,3 proc. (2012 m. sausis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
872 527,8
839 793,1
-3,8
Trąšos
1 023 255,0
833 858,9
-18,5
Ro-ro kroviniai
400 134,5
350 828,3
-12,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
20 580
19 008
-7,6
Konteinerizuoti kroviniai
317 106,8
322 450,6
+1,7
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
27 686
27 555
-0,5
 
Būtingės terminalas
798 532,0
800 252,2
+0,2
 
 
Apimtis (vnt.)
Pokytis,
proc.
2011-01
2012-01
Laivų įplaukimai į uostą, iš jų
555
555
-
Tarptautiniais maršrutai plaukiojantys laivai
400
386
-3,5
Vietiniai maršrutais plaukiojantys laivai
155
169
+9,0
Keleiviai, iš jų:
19 783
19 772
-0,1
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
 
Pagal krovinių grupes sausio mėnesį didėjo:
Skystieji kroviniai   +2,4proc., iš viso perpilta 1 025,2 tūkst. t
 
Pagal krovinių grupes sausio mėnesį mažėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai       -20,5 proc., iš viso krauta 1 001,0 tūkst. t
Generaliniai kroviniai          -7,0 proc., iš viso krauta 851,9 tūkst. t
                                          
Naftos produktų 2012 m. sausio mėn. perpilta 839,8 tūkst. t, pokytis -3,8 proc. arba  32,7 tūkst. t mažiau nei 2011 m. atitinkamu laikotarpiu. Trąšų krova 2012 m. sausio mėn. sudarė 833,9 tūkst. t, t. y. 18,5 proc. arba 189,4 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. sausio mėn. 2012 m. sausio mėn. ro-ro krovinių krauta 350,8 tūkst. t, tai yra 12,3 proc. arba 49,3 tūkst. t mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 19 008 vnt., t. y. 7,6 proc. arba 1 572 vnt. mažiau palyginti su praėjusių metų sausio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 27 555 TEU, tai yra 0,5 proc. arba 131 TEU mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta didėjo, o augimas sudarė 1,7 proc. arba 5,3 tūkst. t palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 322,5 tūkst. t.
Per š. m. sausio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 19 772 keleiviai, t. y. 0,1 proc. arba 11 keleivių mažiau nei 2011 metų sausio mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. sausio mėn. užregistruoti 555 laivų įplaukimai, t. y. lygiai tiek pat kaip ir praeitų metų sausio mėnesį.
 
 
 

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
 
Apklausa
X apklausa