Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio mėn.

2012 02 20
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio mėn.
 
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
 
2012 m. sausio mėn.
 
Per pirmą šių metų mėnesį Klaipėdos uoste perkrauta 2,88 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių pokytis sudarė -9,3 proc. palyginti su 2011 m. sausio mėn.
              Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krova 2012 metų sausio mėn. sudarė 3,68 mln. t (-7,3 proc. arba -293,0 tūkst. t) ir viršijo jungtinio Talino uosto krovą 758,5 tūkst. t.
              Didžiausias prieaugis pagal apimtį per sausio mėnesį, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusios rūdos(+54,0 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų.
Didžiausias nuosmukis pagal apimtį sausio mėnesį, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-237,5 tūkst. t), cukraus žaliavos (-66,6 tūkst. t), ro – ro krovinių (-49,3 tūkst. t) krovos.
Pagal krovinių grupes išaugo (2,4 proc.) skystieji kroviniai, kurių perpilta 1 025,2 tūkst. (35,6 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 7,0 proc., iš viso jų krauta 851,9 tūkst. t (29,6 proc. bendros uosto krovos). 20,2 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 1 003,7 tūkst. t (34,8 proc. bendros uosto krovos).
               Per 2012 m. sausio mėn. užregistruoti 555 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą, iš kurių tarptautiniai laivai sudarė 386 (-14 laivų arba -3,5 proc. palyginus su 2011 metų sausio mėn.), vietiniai laivai 169 (+14 laivų arba +9,0 proc. palyginus su 2011 metų sausio mėn.) 2012 metų sausio mėn. į Klaipėdos uostą užfiksuota lygiai tiek pat laivų įplaukimų kaip ir 2011 m. sausio mėn. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 19 772, t. y. 0,1 proc. arba 11 keleivių mažiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.
 
  Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2011-01
2012-01
Primorskas
5 978,6
6 994,0
+17,0
Sankt Peterburgas
4 291,4
3 982,2
-7,2
Ryga
2 698,1
3 393,2
+25,8
Ventspilis
1 878,0
3 019,0
+60,8
Talinas
3 001,4
2 922,5
-2,6
Klaipėda
3 175,5
2 880,8
-9,3
Ust Luga
829,0
2 266,3
+173,4
Vysockas
1 242,9
1 159,9
-6,7
Liepoja
386,1
458,1
+18,6
Vyborgas
76,5
72,0
-5,9
Kaliningradas*
-
-
-
 
 
 
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa