Krova Klaipėdos uoste 2012 m. vasario mėn.

2012 03 05
Krova Klaipėdos uoste 2012 m. vasario mėn.
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2012 m. vasario mėn.
Š. m. vasario mėn. perkrauta 2,37 mln. t, tai 19,5 proc. arba 576,0 tūkst. t mažiau nei 2011 m. vasario mėnesį. 2012 m. vasario mėnesį per Būtingės terminalą importuota 603,3 tūkst. t naftos.
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2011-02
2012-02
Iš viso
2 948 685,2
2 372 650,5
-19,5
Skystieji kroviniai
959 413,9
785 933,7
-18,1
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 167 565,2
727 999,2
-37,6
Generaliniai kroviniai
821 706,1
858 717,5
4,5
Kroviniai, sudarantys 83,1 proc. (2012 m. vasaris) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
830 069,6
668 547,2
-19,5
Trąšos
1 019 045,2
580 182,9
-43,1
Ro-ro kroviniai
388 962,4
368 229,9
-5,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
18 947
18 133
-4,3
Konteinerizuoti kroviniai
276 820,6
358 150,3
+29,4
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
25 168
30 519
+21,3
Būtingės terminalas
702 433,2
603 344,7
-14,1
Apimtis (vnt.)
Pokytis,
proc.
2011-02
2012-02
Laivų įplaukimai į uostą, iš jų
484
461
-4,8
Tarptautiniais maršrutai plaukiojantys laivai
379
376
-0,01
Vietiniais maršrutais plaukiojantys laivai
105
85
-19,0
Keleiviai, iš jų:
16 206
16 273
0,4
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Pagal krovinių grupes vasario mėnesį didėjo:
Generaliniai kroviniai +4,5proc., iš viso perkrauta 858,7 tūkst. t
Pagal krovinių grupes vasario mėnesį mažėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai -37,6 proc., iš viso krauta 728,0 tūkst. t
Skystieji kroviniai -18,1 proc., iš viso perpilta 785,9 tūkst. t
Naftos produktų 2012 m. vasario mėn. perpilta 668,5 tūkst. t, pokytis -19,5 proc. arba         161,5 tūkst. t mažiau nei 2011 m.atitinkamu laikotarpiu. Trąšų krova 2012 m. vasario mėn. sudarė 580,2 tūkst. t, t. y. 43,1 proc. arba 438,9 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. vasario mėn. 2012 m. vasario mėn. ro-ro krovinių krauta 368,2 tūkst. t, tai yra 5,3 proc. arba 20,7 tūkst. t mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 18 133 vnt., t. y. -4,3 proc. arba 814 vnt. mažiau palyginti su praėjusių metų vasario mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 30 519 TEU, tai yra 21,3 proc. arba 5 351 TEU daugiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo, o augimas sudarė 29,4 proc. arba +81,3 tūkst. t palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 358,2 tūkst. t.
Per š. m. vasario mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 16 273 keleiviai, t. y. 0,4 proc. arba 67 keleiviais daugiau nei 2011 metų vasario mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. vasario mėn. užregistruotas 461 laivų įplaukimas, t. y. -4,8 proc. arba 23 laivais mažiau nei praeitų metų vasario mėnesį.
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa