Krova Klaipėdos uoste 2012 m. kovo mėn.

2012 04 06
Krova Klaipėdos uoste 2012 m. kovo mėn. string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 326]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 326]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
2012 m. kovo mėn.
UOSTE KROVA ĮGAUNA TEIGIAMĄ PAGREITĮ
Š. m. kovo mėn. perkrauta 2,98 mln. t, tai 1,0 proc. arba 30,0 tūkst. t daugiau nei 2011 m. kovo mėnesį. 2012 m. kovo mėnesį per Būtingės terminalą importuota 699,5 tūkst. t naftos.
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2011-03
2012-03
Iš viso
2 951 356,5
2 981 390,2
+1,0
Skystieji kroviniai
745 461,0
958 738,0
+28,6
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 156 356,0
1 052 069,5
-9,0
Generaliniai kroviniai
1 049 539,5
970 582,7
-7,5
Kroviniai, sudarantys 80,2 proc. (2012 m. kovas) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
601 472,6
785 071,2
+30,5
Trąšos
909 406,4
793 297,2
-12,7
Ro-ro kroviniai
433 454,6
418 474,0
-3,4
Ro-ro kroviniai (vnt.)
21 724
22 011
+1,3
Konteinerizuoti kroviniai
422 511,5
396 322,8
-6,2
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
38 116
28 686
-24,7
Būtingės terminalas
499 636,5
699 540,8
+40,0
Apimtis (vnt.)
Pokytis,
proc.
2011-03
2012-03
Laivų įplaukimai į uostą, iš jų
584
594
+1,7
Tarptautiniais maršrutai plaukiojantys laivai
410
428
+4,3
Vietiniais maršrutais plaukiojantys laivai
174
166
-4,5
Keleiviai, iš jų:
18 949
21 188
11,8
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Pagal krovinių grupes kovo mėnesį didėjo:
Skystieji kroviniai +28,6proc., iš viso perpilta 958,7 tūkst. t
Pagal krovinių grupes kovo mėnesį mažėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai  -9,0 proc., iš viso krauta 1 052,1 tūkst. t
Generaliniai kroviniai -7,5 proc., iš viso krauta 970,5 tūkst. t
Naftos produktų 2012 m. kovo mėn. perpilta 958,7 tūkst. t, pokytis +28,6 proc. arba 213,2 tūkst. t daugiau nei 2011 m.atitinkamu laikotarpiu. Trąšų krova 2012 m. kovo mėn. sudarė 793,2 tūkst. t, t. y. -12,7 proc. arba 116,1 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. kovo mėn. 2012 m. kovo mėn. ro-ro krovinių krauta 418,4 tūkst. t, tai yra -3,5 proc. arba 14,9 tūkst. t mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 22 011 vnt., t. y. +1,3 proc. arba 287 vnt. daugiau palyginti su praėjusių metų kovo mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 28 686 TEU, tai yra -24,7 proc. arba -9 430 TEU mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat mažėjo, jų krauta mažiau -6,2 proc. arba -26,1 tūkst. t palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 418,4 tūkst. t.
Per š. m. kovo mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 21 188 keleiviai, t. y. 11,8 proc. arba 2 239 keleiviais daugiau nei 2011 metų kovo mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. kovo mėn. užregistruoti 594 laivų įplaukimai, t. y. +1,7 proc. arba 10 laivų daugiau nei praeitų metų kovo mėnesį.
Dalia Gun
Rinkodaros skyriaus specialistė
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Tel. +370 (46) 499 757 Faks. +370 (46) 499 625
Mob. +370 (620) 25579
El. pastas d.gun@port.lt
Apklausa
X apklausa