Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–kovo mėn.

2012 04 19
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–kovo mėn.
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2012 m. sausio–kovo mėn.
Per 2012 m. sausio–kovo mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 10,36 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių pokytis sudarė -6,5 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Klaipėdos uoste nagrinėjamu laikotarpiu perkrauta 8,26 mln., o Būtingės terminale – 2,10 mln. t krovinių.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per 2012 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusios rūdos(+146,8 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+129,3 tūkst. t), konteinerizuotų krovinių (+60,5 tūkst. t), natūralių ir cheminių trąšų (pakuotų) (+36,1 tūkst. t), durpių (+34,7 tūkst. t) krovos.
Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-798,5 tūkst. t) bei cukraus žaliavos (-159,1 tūkst. t) krovos.
Pagal krovinių grupes išaugo (+2,4 proc.) skystieji kroviniai, kurių perpilta 2 769,8 tūkst. (33,5 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 3,8 proc., iš viso jų krauta 2 681,2 tūkst. t (32,5 proc. bendros uosto krovos). 21,7 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 2 805,3 tūkst. t (34,0 proc. bendros uosto krovos).
Per 2012 m. sausio–kovo mėn. užregistruota 1 611 laivų įplaukimų į Klaipėdos uostą, iš kurių tarptautiniai laivai sudarė 1 190 (-20 laivų arba -1,7 proc. palyginus su 2011 metų sausio–kovo mėn.), vietiniai laivai 421 (+7 laivai arba +1,7 proc.). 2012 metų sausio–kovo mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 13 laivų arba 0,8 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 57 233, t. y. 4,2 proc. arba 2 295 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2011.01-03
2012.01-03
Primorskas
17 684,9
19 705,8
+11,4
Sankt Peterburgas
11 852,0
13 107,5
+10,6
Ryga
7 678,6
9 487,0
+23,6
Ventspilis
7 160,0
8 526,0
+19,1
Talinas
9 211,9
8 348,2
-9,4
Klaipėda
9 075,5
8 256,4
-9,0
Ust Luga
2 711,5
7 024,1
+159,0
Vysockas
3 095,8
3 238,4
+4,6
Liepoja
1 192,9
1 704,9
+42,9
Vyborgas
177,0
256,4
+44,9
Kaliningradas*
-
-
-
*nepateikė duomenų
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa