Patikslinti balandžio mėnesio krovos rezultatai

2012 05 08
Patikslinti balandžio mėnesio krovos rezultatai
 
Patikslintais duomenimis 2012 m. balandžio mėnesio Klaipėdos uosto krova buvo 2,90 mln. t, tai 1,8 proc. arba 52,6 tūkst. t mažiau nei 2011 m. balandžio mėnesį.
 
 
 
KROVA KLAIPĖDOS UOSTE
 
2012 m. balandžio mėn.
 
Š. m. balandžio mėn. perkrauta 2,90 mln. t, tai 1,8 proc. arba 52,6 tūkst. t mažiau nei 2011 m. balandžio mėnesį. 2012 m. balandžio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 604,2 tūkst. t naftos.
 
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2011-04
2012-04
Iš viso
2 950 019,4
2 897 389,4
-1,8
Skystieji kroviniai
879 184,9
947 736,2
+7,8
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 070 063,4
1 064 178,5
-0,5
Generaliniai kroviniai
1 000 771,1
885 474,8
-11,5
 
Kroviniai, sudarantys 82,0 proc. (2012 m. balandis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
697 770,8
809 383,5
+16,0
Trąšos
933 483,8
803 860,1
-13,9
Ro-ro kroviniai
398 077,4
393 008,9
-1,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
21 671
21 634
-0,2
Konteinerizuoti kroviniai
413 466,8
371 047,4
-10,3
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
38 452
29 809
-22,5
 
Būtingės terminalas
600 791,7
604 190,9
+0,6
 
 
Apimtis (vnt.)
Pokytis,
proc.
2011-04
2012-04
Laivų įplaukimai į uostą, iš jų
586
571
-2,6
Tarptautiniais maršrutai plaukiojantys laivai
383
409
+6,8
Vietiniais maršrutais plaukiojantys laivai
201
162
-19,4
Keleiviai, iš jų:
22 653
24 083
+6,3
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
 
Pagal krovinių grupes balandžio mėnesį didėjo:
Skystieji kroviniai +7,8proc., iš viso perpilta 68,6 tūkst. t
 
Pagal krovinių grupes balandžio mėnesį mažėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai  -0,5 proc., iš viso krauta 1 064,2 tūkst. t
Generaliniai kroviniai        -11,5 proc., iš viso krauta 885,5 tūkst. t
 
Naftos produktų 2012 m. balandžio mėn. perpilta 809,4 tūkst. t, pokytis +16,0 proc. arba 111,6 tūkst. t daugiau nei 2011 m.atitinkamu laikotarpiu. Trąšų krova 2012 m. balandžio mėn. sudarė 803,9 tūkst. t, t. y. -13,9 proc. arba 129,6 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. balandžio mėn. 2012 m. balandžio mėn. ro-ro krovinių krauta 393,0 tūkst. t, tai yra -1,3 proc. arba 5,1 tūkst. t mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 21 634 vnt., t. y. -0,2 proc. arba 37 vnt. mažiau palyginti su praėjusių metų balandžio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 29 809 TEU, tai yra -22,5 proc. arba -8 643 TEU mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat mažėjo, jų krauta 10,3 proc. arba 42,4 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 371,0 tūkst. t.
Per š. m. balandžio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 24 083 keleiviai, t. y. 6,3 proc. arba 1 430 keleivių daugiau nei 2011 metų balandžio mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. balandžio mėn. užregistruotas 571 laivo įplaukimas, t. y. -2,6 proc. arba 15 laivų mažiau nei praeitų metų balandžio mėnesį.
 
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Rinkodaros skyriaus specialistė
Irina Novikova
tel. (8 46) 499 781, mob. 8 615 32239
El. paštas i.novikova@port.lt
Apklausa
X apklausa