Patikslinti balandžio mėnesio krovos rezultatai

2012 05 14
Patikslinti balandžio mėnesio krovos rezultatai string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 330]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 330]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

KROVA KLAIPĖDOS UOSTE

2012 m. balandžio mėn.

Š. m. balandžio mėn. perkrauta 2,93 mln. t, tai 0,7 proc. arba 20,3 tūkst. t mažiau nei 2011 m. balandžio mėnesį. 2012 m. balandžio mėnesį per Būtingės terminalą importuota 604,2 tūkst. t naftos.
Krovinys
Apimtis (tonomis)
Pokytis,
proc.
2011-04
2012-04
Iš viso
2 950 019,4
2 929 689,4
-0,7
Skystieji kroviniai
879 184,9
947 736,2
+7,8
Birieji ir suverstiniai kroviniai
1 070 063,4
1 096 478,5
+2,5
Generaliniai kroviniai
1 000 771,1
885 474,8
-11,5
Kroviniai, sudarantys 81,1 proc. (2012 m. balandis) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste
Naftos produktai
697 770,8
809 383,5
+16,0
Trąšos
933 483,8
803 860,1
-13,9
Ro-ro kroviniai
398 077,4
393 008,9
-1,3
Ro-ro kroviniai (vnt.)
21 671
21 634
-0,2
Konteinerizuoti kroviniai
413 466,8
371 047,4
-10,3
Konteinerizuoti kroviniai (TEU)
38 452
29 809
-22,5
Būtingės terminalas
600 791,7
604 190,9
+0,6
Apimtis (vnt.)
Pokytis,
proc.
2011-04
2012-04
Laivų įplaukimai į uostą, iš jų
586
571
-2,6
Tarptautiniais maršrutai plaukiojantys laivai
383
409
+6,8
Vietiniais maršrutais plaukiojantys laivai
201
162
-19,4
Keleiviai, iš jų:
22 653
24 083
+6,3
kruizinių laivų keleiviai
0
0
0
Pagal krovinių grupes balandžio mėnesį didėjo:
Birieji ir suverstiniai kroviniai +2,5 proc., iš viso krauta 1 096,5 tūkst. T
Skystieji kroviniai +7,8proc., iš viso perpilta 947,7 tūkst. t
Pagal krovinių grupes balandžio mėnesį mažėjo:
Generaliniai kroviniai -11,5 proc., iš viso krauta 885,5 tūkst. t
Naftos produktų 2012 m. balandžio mėn. perpilta 809,4 tūkst. t, pokytis +16,0 proc. arba 111,6 tūkst. t daugiau nei 2011 m.atitinkamu laikotarpiu. Trąšų krova 2012 m. balandžio mėn. sudarė 803,9 tūkst. t, t. y. -13,9 proc. arba 129,6 tūkst. t mažiau palyginti su 2011 m. balandžio mėn. 2012 m. balandžio mėn. ro-ro krovinių krauta 393,0 tūkst. t, tai yra -1,3 proc. arba
5,1 tūkst. t mažiau
nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 21 634 vnt., t. y. -0,2 proc. arba 37 vnt. mažiau palyginti su praėjusių metų balandžio mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtys sudarė 29 809 TEU, tai yra -22,5 proc. arba -8 643 TEU mažiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat mažėjo, jų krauta 10,3 proc. arba 42,4 tūkst. t mažiau palyginti su
2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 371,0 tūkst. t.
Per š. m. balandžio mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 24 083 keleiviai, t. y. 6,3 proc. arba 1 430 keleivių daugiau nei 2011 metų balandžio mėnesį.
Klaipėdos uoste š. m. balandžio mėn. užregistruotas 571 laivo įplaukimas, t. y. -2,6 proc. arba 15 laivų mažiau nei praeitų metų balandžio mėnesį.
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
Apklausa
X apklausa