Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–balandžio mėn.

2012 05 21
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–balandžio mėn. string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 204]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 204]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)" string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 205]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 205]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"
KLAIPĖDOS IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS
UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2012 m. sausio–balandžio mėn.
Per 2012 m. sausio–balandžio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 13,9 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimčių pokytis sudarė -5,0 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–balandžio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 11,2 mln. t, pokytis -7,0 proc. arba -838,2 tūkst. t, o Būtingės terminale perpilta 2,7 mln. t, pokytis +4,1 proc. arba +105,9 tūkst. t. Klaipėdos uosto krovos rezultatų neigiamas pokytis yra apie 830 tūkst. t, t. y. lygiai toks pat, kaip ir birių trąšų krovos kritimas.
Didžiausias prieaugis pagal apimtį per 2012 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, pasiektas dėl išaugusios rūdos(+160,4 tūkst. t), žalios naftos (+105,9 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+104,0 tūkst. t), naftos produktų (+101,0 tūkst. t)
Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-829,8 tūkst. t) bei cukraus žaliavos (-145,5 tūkst. t) krovos.
Pagal krovinių grupes išaugo (+3,9 proc.) skystieji kroviniai, kurių perpilta 6 424,9 tūkst. (46,2 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 5,8 proc., iš viso jų krauta 3 567,9 tūkst. t (25,7 proc. bendros uosto krovos). 16,1 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtys sudarė 3 901,8 tūkst. t (28,1 proc. bendros uosto krovos). Per 2012 m. sausio–balandžio mėn. užregistruoti 2 209 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 27 laivai (+3,8 proc. arba 1 laivu daugiau palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 1 599 tarptautiniai laivai (+6 laivai arba +0,4 proc. palyginus su 2011 metų sausio–balandžio mėn.), 583 vietiniai laivai (-32 laivai arba -5,2 proc.). 2012 metų sausio–balandžio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 26 laivais arba 1,2 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 81 316, t. y. 4,8 proc. arba 3 725 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2011.01-04
2012.01-04
Primorskas
24 852,8
26 605,0
+7,1
Sankt Peterburgas
17 023,8
17 721,9
+4,1
Klaipėda ir Būtingės terminalas
14 626,9
13 894,7
-5,0
Ryga
10 896,4
12 519,1
+14,9
Ventspilis
9 780,0
11 844,0
+21,1
Talinas
12 842,7
11 134,2
-13,3
Ust Luga
4 591,0
10 788,0
+135,0
Kaliningradas
4 905,0
4 316,0
-12,0
Vysockas
4 598,6
4 100,7
-10,8
Liepoja
1 550,3
2 263,2
+46,0
Vyborgas
273,3
334,6
+22,4
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. (8 46) 499 750, Faks. (8 46) 499 625, Mob. tel. 8 616 13664
Apklausa
X apklausa