Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–gegužės mėn.

2012 06 21
Klaipėdos ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–gegužės mėn. string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 204]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 204]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)" string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 205]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 205]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"
KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA
2012 m. sausio–gegužės mėn.
Per 2012 m. sausio–gegužės mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 16,8 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -10,0 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–gegužės mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 14,0 mln. t, pokytis -8,4 proc. arba -1,3 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 2,8 mln. t, pokytis -17,4 proc. arba -0,6 mln. t.
Per 2012 m. sausio–gegužės mėn. palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu išaugo rūdos(+168,7 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+162,1 tūkst. t) krova.
Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–gegužės mėn. palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-900,4 tūkst. t) bei naftos produktų (-322,2 tūkst. t) krovos.
Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 11,3 proc., kurių perpilta 7 061,1 tūkst. (42,1 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 6,5 proc., iš viso jų krauta 4 488,4 tūkst. t (26,7 proc. bendros uosto krovos). 11,2 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 5 243,6 tūkst. t (31,2 proc. bendros uosto krovos).
Per 2012 m. sausio–gegužės mėn. užregistruoti 2 835 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 28 laivai (-21,4 proc. arba 6 laivais mažiau palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 2 004 tarptautiniai laivai (+9 laivai arba +0,5 proc. palyginus su 2011 metų sausio–gegužės mėn.), 803 vietiniai laivai (+49 laivais arba +6,5 proc.). 2012 metų sausio–gegužės mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 58 laivais arba 2,1 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 117 240, t. y. 8,4 proc. arba 9 077 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2011.01-05
2012.01-05
Primorskas
31 705,9
32 856,0
+3,6
Sankt Peterburgas
22 629,4
22 471,0
-0,7
Klaipėda ir Būtingės terminalas
18 668,7
16 793,1
-10,0
Ryga
14 090,3
15 718,6
+11,6
Ust Luga
6 875,2
15 204,4
+121,1
Ventspilis
12 344,0
14 764,0
+19,6
Talinas
16 120,4
13 829,3
-14,2
Vysockas
5 915,2
5 170,3
-12,6
Liepoja
1 945,3
2 923,3
+50,3
Vyborgas
370,9
453,3
+22,2
Kaliningradas*
-
-
-
*nepateikė duomenų
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. (8 46) 499 750, Faks. (8 46) 499 625, Mob. tel. 8 616 13664
Apklausa
X apklausa