• Pradžia
  • Klaipėdos uostas
  • Naujienos
  • Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–birželio mėn.

Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–birželio mėn.

2012 07 17
 Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–birželio mėn. string(154) "Smarty error: [in evaluated template line 191]: syntax error: unrecognized tag: 297657A4-4E21-40F4-972E-83B70D32563B (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(119) "Smarty error: [in evaluated template line 191]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

Per 2012 m. sausio–birželio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 20,3 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -10,4 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–birželio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 16,9 mln. t, pokytis -8,3 proc. arba -1,5 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 3,4 mln. t, pokytis -19,4 proc. arba -0,8 mln. t.

Per 2012 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+223,3 tūkst. t), rūdos(+195,7 tūkst. t) krova.

Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-873,9 tūkst. t), žalios naftos (-821,7 tūkst. t) bei naftos produktų (-659,9 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 15,0 proc., kurių perpilta 8 405,0 tūkst. (41,5 proc. bendros uosto krovos). 8,3 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 6 457,3 tūkst. t (31,8 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 5,1 proc., iš viso jų krauta 5 422.3 tūkst. t (26,7 proc. bendros uosto krovos). Per 2012 m. sausio–birželio mėn. užregistruoti 3 412 laivų įplaukimų į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 34 laivai (-19,0 proc. arba 8 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 2 394 tarptautiniai laivai (+1 laivas, palyginus su 2011 metų sausio–birželio mėn.), 984 vietiniai laivai (2011-01-06 laikotarpiu buvo lygiai tiek pat vietinių laivų) 2012 metų sausio–birželio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 3 378 laivai, t.y. 1 laivu daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 150 757, t. y. 2,1 proc. arba 3 049 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.

Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas
Apimtis
Pokytis,
proc.
2011.01-06
2012.01-06
Primorskas
38 026,2
38 515,0
+1,3
Sankt Peterburgas
28 179,7
27 685,6
-1,8
Klaipėda ir Būtingės terminalas
22 640,6
20 284,6
-10,4
Ryga
16 826,9
18 790,8
+11,7
Ust Luga
8 809,2
18 669,6
+111,9
Ventspilis
14 481,0
17 310,0
+19,5
Talinas
19 244,0
15 873,4
-17,5
Kaliningradas
7 267,5
6 331,5
-12,9
Vysockas
6 999,3
6 180,3
-11,7
Liepoja
2 367,2
3 516,8
+48,6
Vyborgas
468,6
592,0
+26,3
Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
Apklausa
X apklausa