Klaipėdiečiai gerąja patirtimi dalijosi su ukrainiečiais

2015 09 17
Klaipėdiečiai gerąja patirtimi dalijosi su ukrainiečiais

Uosto direkcijos specialistai priėmė grupę Ukrainos jūrų uostų administracijos atstovų ir jiems pristatė ne tik Klaipėdos uosto galimybes, vystomus projektus, bet ir čia veikiančias modernias informacines sistemas, kurios padeda skaidriai valdyti laivybos procesus bei krovinių gabenimą.  Prieš tai delegacija lankėsi Latvijos uostuose.  

Šiuo metu Klaipėdos uoste veikia dvi vieno langelio principu dirbančios sistemos: laivybos uoste valdymo informacinė sistema (LUVIS) ir krovinių ir prekių informacinė sistema (KIPIS).

Pernai baigta diegti sistema LUVIS skirta didžiųjų ir mažųjų laivų laivybos procesams automatizuotai valdyti uoste, uosto rinkliavų apskaitai, kitų institucijų duomenų informacinėms sistemoms bei elektroninėms paslaugoms teikti vieno langelio principu. Įgyvendinus projektą, užtikrintas efektyvus uosto tarnybų, laivų agentų, laivų savininkų bei kapitonų darbas, sumažėjo uosto tarnybų tarpusavio veiksmų koordinavimo poreikis, sumažinta žmogiškojo faktoriaus įtaka uosto laivybos valdymo procesuose. Tai leido laivybą organizuoti greičiau ir efektyviau, sumažino pavojingųjų krovinių gabenimo riziką ir pagerino laivų aptarnavimą, dėl to žymiai pagerėjo Uosto direkcijos veiklos efektyvumas bei veiklos skaidrumas.

2008 metais sukurta vieno langelio sistema KIPIS skirta informacijai apie per Klaipėdos uostą pergabenamus krovinius perduoti ir apdoroti.  Šiuo metu sistema naudojasi daugiau nei 400 uoste veikiančių įmonių ir valstybės įstaigų. Sukurta ir įdiegta krovinių ir prekių informacinė sistema sudarė sąlygas uoste veikiančioms įmonėms ir įstaigoms keistis elektroniniais duomenimis vykdant įvairias operacijas su uosto kroviniais. Siekiant išvengti žmogiškojo faktoriaus, paspartinti darbą, supaprastinti krovinių forminimo procedūras buvo pereita prie dokumentų derinimo informacinėje erdvėje. KIPIS gerokai paspartino informacinius mainus tarp uosto įmonių ir valstybės institucijų, užtikrino aukštesnį laivų bei krovos operacijų kontrolės lygį, sumažino korupcijos uosto veikloje galimybes. 

Abi informacinės sistemos – tiek LUVIS, tiek KIPIS – yra tarpusavyje labai glaudžiai susijusios, tad taip dar labiau užtikrinamas informacijos srautų paskirstymo saugumas bei operatyvumas. Be to, išvengiama žmogiškojo faktoriaus, todėl abiejų sistemų įdiegimas ypač naudingas antikorupciniu požiūriu.

Apklausa
X apklausa