2016 m. spalio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 3,38 mln. t

2016 11 08
2016 m. spalio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 3,38 mln. t

Š. m. lapkričio 8 d. duomenimis, spalio mėn. Klaipėdos uoste krauta 3,38 mln. t krovinių, t. y. 0,2 proc. arba 6,2 tūkst. t mažiau nei 2015 m. spalio mėn.

 

Klaipėdos uoste kraunamų krovinių tipų pokyčiai 2016 m. spalio mėn.:


  • skystieji kroviniai – pilta 670,4 tūkst. t, +2,2 proc. arba +14,5 tūkst. t;
  • generaliniai kroviniai – krauta 1 183,0 tūkst. t, +25,4 proc. arba +239,7 tūkst. t;
  • birieji kroviniai – pilta 1 523,1 tūkst. t, -14,6 proc. arba -260,4 tūkst. t.
Krovinių grupė
Apimtis

Pokytis, proc.


2015 10 2016 10
Iš viso: 3 382 714,3 3 376 529,8 -0,2
Skystieji kroviniai 655 941,7 670 436,2 +2,2
Generaliniai kroviniai 943 293,7 1 182 988,6 +25,4
Birieji kroviniai 1 783 478,9 1 523 105,0 -14,6


2016 m. sausio–spalio mėn. Klaipėdos uoste krauta 33,27 mln. t, t. y. 3,0 proc. arba 974,1 tūkst. t daugiau nei 2015 m. sausio–spalio mėn. Į Klaipėdos uostą atplaukė 5 706 laivai, 3,7 proc. arba 222 laivais mažiau, keleivių apsilankė 320 506, 2,0 proc. arba 6 236 keleiviais daugiau nei 2015 m. sausio–spalio mėn.

Kruizinė laivyba. 2016 m. gegužės–spalio mėn. atvyko 52 laivai, 1 laivu arba 2,0 proc. daugiau nei 2015 m. gegužės–spalio mėn., kuriais į Klaipėdą atvyko 64 286 keleiviai, 6,8 proc. arba 4 084 keleiviais daugiau nei 2015 m. gegužės–spalio mėn. Tai naujas kruiziniais laivais atvykusių keleivių rekordas. 2015 metais atvyko 60 202 keleiviai. 

Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Mantas Stončius
Tel. 499 750, el. p. statistics@port.lt

Apklausa
X apklausa