Sutarta glaudžiai dirbti dėl uosto ir miesto gerovės

2017 02 23
Sutarta glaudžiai dirbti dėl uosto ir miesto gerovės

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje lankėsi susisiekimo ministras Rokas Masiulis ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Susitikimo su Uosto direkcijos vadovybe metu, dalyvaujant Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui, pristatyti uosto plėtros planai. Susitikimo metu sutarta glaudžiau dirbti derinant šiuo metu rengiamus uosto ir miesto bendruosius planus.

„Miesto ir uosto bendrųjų planų derinimo procesas turi būti glaudesnis, tie planai turėtų būti daromi kartu ir atitikti tiek miesto, tiek uosto interesus. Suprantame, kad yra daug iššūkių, daug rimtų klausimų. Turime dėl uosto ir miesto gerovės glaudžiai dirbti kartu“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Planuojama, kad uosto bendrasis planas turėtų būti užbaigtas ir patvirtintas šių metų pabaigoje.

„Dabartinė situacija, kai pradėjome gauti konstruktyvius pasiūlymus iš miesto, yra aukščiausias pasiekimas, koks galėjo būti. Galime žiūrėti, ką koreguot. Miesto ir uosto koncepcijos privalo sutapti, negali būti prieštaraujančios viena kitai. Žinoma, mes turime labai aiškų grafiką ir siekį iki metų pabaigos pasitvirtinti uosto bendrąjį planą. Šiandien diskusijoje girdime miesto vadovo norą luktelti. Mes esame pasirengę paaukoti keletą mėnesių vardan geriausio rezultato“, – teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Uosto bendrasis planas numato keturias galimas plėtros alternatyvas. Uosto bendruomenė yra išsakiusi pritarianti maksimaliai plėtrai, apimančiai išorinį uostą šiaurinėje dalyje bei plėtrą pietinėje uosto dalyje.

„Nesiimu jau šiandien atsakyti, kuriai alternatyvai miestas pritars, tačiau variantas ir siekiamybė, kad ir miestas, ir uostas pritartų tai pačiai alternatyvai, ir kad planų suderinimas netaptų kliūtimi tai alternatyvai įgyvendinti“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

„Mes iš Aplinkos ministerijos pusės esame pasirengę ieškoti sąlyčio taškų ir maksimaliai siekti, kad miesto, uosto, valstybės poreikiai būtų suderinami ir šitoje vietoje kas mums svarbiausia – gamtosauginiai dalykai“, – po susitikimo sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Sutarta artimiausiu metu surengti keletą bendrų posėdžių miesto ir uosto bendriesiems planams derinti, kuriuose dalyvautų miesto, uosto, Aplinkos bei Susisiekimo ministerijų atstovai.

Klaipėdos uostas pernai pasiekęs 40,14 mln. tonų krovinių apyvartą, visus metus išlaikė lyderio poziciją tarp Baltijos valstybių uostų. Tačiau skaičiuojama, kad, jei nebūtų vykdoma uosto plėtra, apie 2026 metais esamos uosto galimybės būtų išnaudotos. Šiuo metu rengiamas uosto bendrasis planas numatytų ilgalaikę uosto plėtrą, išsprendžiančią dvi pagrindines problemas – gylio ir teritorijų trūkumą. 

Apklausa
X apklausa