Uosto plėtojimo taryba pritarė maksimaliai plėtrai

2017 03 30
Uosto plėtojimo taryba pritarė maksimaliai plėtrai

Šiais metais pirmą kartą posėdžiavusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba balsų dauguma pritarė prioritetinei bendrojo plano koncepcijos alternatyvai, kuri numato maksimalią uosto plėtrą.

„Noriu pakviesti į šį projektą žiūrėti kaip į galimybę ne tik uostui, bet ir miestui. Uosto plėtra yra galimybė miestui žengti naują kokybinį žingsnį“, – sakė uosto plėtojimo tarybos posėdžiui pirmininkavęs susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Keturi galimi uosto plėtros modeliai išdėstyti pirmą kartą istorijoje rengiamame uosto bendrajame plane, numatančiame uosto plėtros perspektyvą 25 metų laikotarpiui. Uosto plėtojimo taryba pritarė vizijai uostą plėsti maksimaliai – šiaurėje į atvirą jūrą bei į pietinę dalį.

„Jei mes nevystysime didelių, ambicingų projektų, kurie kuria darbo vietas, naujų vizijų ir ambicijų, tol žmonės bėgs iš Lietuvos. Matau vieną svarbią šio projekto dalį – regiono augimą, ir nuoširdžiai tikiu, kad Klaipėdos miestas turi dideles galimybes augti, o uostas galėtų būti būtent tas katalizatorius“, – sakė susisiekimo ministras.

Plėtojimo tarybos nariams buvo pristatytas ir bendrojo plano rengėjų bei įvairių sričių mokslininkų parengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, su kuriuo dar šių metų pradžioje viešai buvo supažindinta visuomenė.

Uosto plėtojimo tarybą sudaro įvairių ministerijų, Klaipėdos savivaldybės, Klaipėdos universiteto, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kitų su uostu susijusių įmonių atstovai. Plėtojimo tarybos pirmininkas yra susisiekimo ministras Rokas Masiulis. 

Apklausa
X apklausa