Europos uostų dėmesys klimato kaitai

2017 06 02
Europos uostų dėmesys klimato kaitai

Birželio pirmomis dienomis Barselonoje vyksta metinė Europos jūrų uostų organizacijos (ESPO) konferencija, kurioje dalyvauja ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus bei rinkodaros ir bendrųjų reikalų direktorius Artūras Drungilas. Pagrindinis dėmesys metinėje konferencijoje skiriamas klimato kaitai Europos uostuose.

Kova su klimato kaita laikoma vienu didžiausių iššūkių žmonijos istorijoje. Anot konferencijos organizatorių, šis iššūkis susijęs ir su uostais. Kaip pagrindiniai vartai į pasaulį, svarbi logistinės grandinės dalis, pramonės ir energetikos klasterių mazgas, uostai taip pat privalo prisidėti prie pasaulio, Europos ir nacionalinės klimato kaitos.

Konferencijoje diskutuojama, kokios yra uostų direkcijų atsakomybės ribos, kaip uosto vadovybė gali paskatinti visų klimato kaita suinteresuotų pusių dalyvavimą, kaip sumažinti arba visiškai eliminuoti anglies dioksido išmetimą uostuose. Konferencijoje kalbama ir apie uostų infrastruktūros specifiką, kuri turi būti pritaikyta dėl klimato kaitos kylančioms audroms ir kintančiam jūros lygiui.

Barselonoje susibūrę uostų atstovai dalijasi ir ekonominėmis bei geopolitinėmis įžvalgomis, susijusiomis su uostų veikla.

„Vienas iš Klaipėdos uosto prioritetų yra aplinkosauga, ekologija bei darni plėtra. Mūsų uostas yra vienas ekologiškiausių Europoje – čia beveik 80 proc. krovinių gabenama geležinkeliu. Nuolatinės investicijos į infrastruktūrą skatina Klaipėdos uoste diegti moderniausias technologijas, keliančias ekologiškumo ir darnios plėtros kartelę kasmet vis aukščiau“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Uosto direkcija ESPO narė yra nuo 2001 metų. ESPO narės yra Europos Sąjungos bei Norvegijos uostų asociacijos, uostų administratoriai bei kitos su uostais susijusios organizacijos.

ESPO susiformavo 1993 metais, pratęsusi nuo 1974 metų veikusios Europos Komisijos uostų darbo grupės veiklą. Organizacija veiklą vykdo Briuselyje, dėmesį sutelkdama į jūrų uostų veiklos politiką, dialogo tarp suinteresuotų Europos institucijų palaikymą ir įvairių problemų sprendimą.

Apklausa
X apklausa