Galima susipažinti su viešo susirinkimo protokolu

2018 09 21
Galima susipažinti su viešo susirinkimo protokolu

Kviečiame susipažinti su viešo susirinkimo, kuriame buvo pristatyta UAB "Smart Continent LT“ atnaujinta 2011 m. "Inros Lackner AG“, UAB "Ernst & Young Baltic“, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ konsultantų konsorciumo parengta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijos ataskaita, protokolu:

http://www.portofklaipeda.lt/uploads/Bendrasis%20planas/2018/2018-09-05-protokolas-V2-285.pdf

Taip pat galima susipažinti su  iš visuomenės gautų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo pažyma:

http://www.portofklaipeda.lt/uploads/Bendrasis%20planas/2018/pazyma.pdf

Viešas susirinkimas, kuriame visuomenė buvo supažindinta su atnaujinta studija, vyko š. m. rugpjūčio 31 d.

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai