Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

2018 10 19
Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dar labiau stiprina korupcijos prevencijos sritį. Įmonėje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis.

"Susisiekimo ministro patvirtintos kovos su korupcija programos strateginis tikslas yra sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Pastaraisiais metais Uosto direkcija yra įdiegusi nemažai antikorupcinių priemonių. Įgyvendinant mums keliamus ir išsikeltus uždavinius ir siekiant didinti tiek visuomenės, tiek partnerių pasitikėjimą, buvo priimtas sprendimas Uosto direkcijoje įsidiegti antikorupcinės vadybos sistemą“, – teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Sistema leis laiku nustatyti visuose Uosto direkcijos veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Antikorupcinėje vadybos sistemoje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą.

Siekdama įgyvendinti visuomenės ir suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius dėl valstybinių įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo, Uosto direkcija, vykdydama veiklą ir teikdama paslaugas, vadovaujasi aukščiausiais veiklos skaidrumo ir tarptautiniais antikorupciniais standartais bei siekia užkirsti kelią konkurencijos ribojimui, korupcinio pobūdžio veikoms ir efektyviai valdyti korupcijos riziką.

Apklausa
X apklausa