Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vykdomų projektų skaidrumo

2019 01 18
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vykdomų projektų skaidrumo

Reaguodami į viešojoje erdvėje skleidžiamą tikrovės neatitinančią informaciją apie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, pareiškiame, kad visi investiciniai projektai Klaipėdos uoste yra įgyvendinami skaidriai  ir vadovaujantis griežtais, ekonominę grąžą užtikrinančiais reikalavimais.

Uosto direkcijos vadovas dėl investicinių projektų vykdymo sprendimo nepriima vienasmeniškai. Sprendimą dėl investicinių projektų vykdymo priima šiam tikslui suformuota komisija. Kiekvieną projektą komisija vertina pagal griežtus ir objektyvius kriterijus  – sprendžiama, ar projektas yra finansiškai pagrįstas, atsiperkantis, pelningas ir nešantis naudą Uosto direkcijai, miestui ir valstybei.  Taip pat prieš pradedant vykdyti Uosto direkcijos investicinius projektus juos apsvarsto, įvertina ir jiems pritaria Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdyba.

Valdybai pritarus, investiciniai projektai yra įtraukiami į Uosto direkcijos strateginį veiklos planą, kurį svarsto ir tvirtina LR susisiekimo ministerija. 2019–2022 metų Uosto direkcijos strateginį veiklos planą Stebėsenos ir prognozių agentūra (SIPA)  įvertino 10 balų iš 10 galimų.

Uosto direkcija, būdama valstybės įmonė, griežtai atsiriboja nuo bet kokių politinių interpretacijų.

Apklausa
X apklausa