KVJUD: LRT tyrimas – šališkas ir kenkiantis dalykinei jūrų uosto reputacijai

2019 03 19
KVJUD: LRT tyrimas – šališkas ir kenkiantis dalykinei jūrų uosto reputacijai

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) pareiškia, kad 2019-03-19 LRT Tyrimų skyriaus paskelbta publikacija "Klaipėdos uoste – ryšių ir interesų voratinklis" yra neobjektyvi, šališka ir neatitinkanti tikrovės, kenkianti vienintelio šalies jūrų uosto dalykinei reputacijai ir prestižui. Tyrime publikuojami duomenys yra pateikti vienpusiškai, visa tai formuoja neigiamą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir visos Lietuvos transporto sistemos įvaizdį.

Interpretacijos apie tyrime minimus KVJUD darbuotojų interesų konfliktus, įgyvendinant uostui svarbius projektus, yra subjektyvios ir šališkos. Siekiant skaidrumo, KVJUD yra įdiegta Antikorupcinė vadybos sistema, apimanti daugelį rizikos valdymo priemonių, be to yra patvirtintas  KVJUD pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus LR viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka, sąrašas. KVUJD darbuotojai yra pasirašę komercinių paslapčių saugojimo sutartis.

Publikacijoje kuriamos sąmokslo teorijos dėl kai kurių darbuotojų dalyvavimo KVJUD techninės tarybos posėdžiuose ir dėl to galimo interesų konflikto. Pažymime, kad techninės tarybos posėdžiuose techniniai projektai, projektiniai pasiūlymai yra svarstomi dar iki paskelbiant viešojo pirkimo procedūrą. Šių posėdžių protokolai yra sudėtinė techninių projektų dalis ir yra žinomi visiems konkurse norintiems dalyvauti tiekėjams. Tai yra viešai prieinama informacija. Taip pat techniniam projektam privaloma tvarka yra atliekama projektų ekspertizė, kurios metu yra įvertinama, ar projektas parengtas tinkamai ir atitinka LR galiojančių teisės aktų reikalavimus. Projektus ekspertuoja valstybės kontroliuojama bendrovė "Projektų ekspertizė", kurios akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

KVJUD kyla pagrįstų klausimų, ko siekia visuomeninio transliuotojo LRT Tyrimų skyrius, skleisdamas tendencingą ir šališką informaciją, kuri kenkia dalykinei vienintelio šalies jūrų uosto reputacijai. Dėl LRT Tyrimų skyriaus 2019-02-07 paskelbtos publikacijos "LRT tyrimas. Vaitkų rinkimuose parėmusių verslininkų sėkmė uoste: verslo sąlygų gerinimas, žemė be konkursų ir laimėti pirkimai" jau kreiptasi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Į tarnybą direkcija kreipėsi prašydama išnagrinėti skundą dėl Tyrimų skyriaus šališko tyrimo apie Uosto direkciją bei tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą. Į etikos sergėtojus kreiptasi po to, kai LRT atsisakė paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją. Tarnyba išvadas planuoja paskelbti per tris mėnesius nuo kreipimosi.

Apklausa
X apklausa