Uosto direkcija valstybės biudžetą papildė 28 mln. eurų

2019 03 27
Uosto direkcija valstybės biudžetą papildė 28 mln. eurų

Susisiekimo ministro įsakymu VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija valstybės biudžetą papildė gausiau, nei planuota. Į valstybės biudžetą perversta 28 mln. eurų siekianti pelno įmoka.

Anksčiau skelbta, kad Uosto direkcijos pelno įmoka sudarys 70 proc. nuo įmonės paskirstytinojo pelno ir sieks 21,7 mln. Eur. Informacija paskelbta po to, kai Uosto direkcijos valdyba pritarė 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, kurį auditavo ūkio subjektų grupė, sudaryta iš apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK“. Taip pat valdybai pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada, 2018 m. veiklos ataskaita bei 2018 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo projektas. Valstybės ir savivaldybės įstatymas numato, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo užtikrinti, kad į valstybės biudžetą būtų įmokama ne mažesnė nei 70 proc. ataskaitinių metų paskirstytinojo pelno įmoka.

Susisiekimo ministro įsakymu Uosto direkcijos pelno įmoka sudarys 90,40 proc. nuo paskirstytinojo pelno, tai yra sieks 28 mln. Eur.

2018 m. Uosto direkcija į valstybės biudžetą pervedė 22,33 mln. Eur, t. y. 70 proc. 2017 metų paskirstytinojo pelno.

Apklausa
X apklausa