Naujas narys Uosto direkcijos valdyboje

2019 06 14
Naujas narys Uosto direkcijos valdyboje

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (Uosto direkcijos) valdybą papildė naujas narys iš Klaipėdos miesto savivaldybės.

Susisiekimo ministro įsakymu Uosto direkcijos valdybos nariu paskirtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis. Naujasis valdybos narys paskirtas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstatymo atitinkamais straipsniais, Vyriausybės nutarimu, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, taip pat atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės raštą.

Edvardas Simokaitis pakeitė iš valdybos pasitraukusį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktorių Kastytį Macijauską. Jis valdybos nariu paskirtas iki veikiančios valdybos laikotarpio pabaigos.

Uosto direkcijos valdybą, kurios pirmininkas yra Nerijus Udrėnas, sudaro: Saulius Kerza, Vaidotas Rūkas, Eligijus Kajieta ir Edvardas Simokaitis.

Valdyba

Apklausa
X apklausa