Taršos stotelių duomenys – prieinami visuomenei

2019 08 22
Taršos stotelių duomenys – prieinami visuomenei

Artimiausiu metu Klaipėdos uoste esančių oro taršos matavimo stotelių duomenys bus prieinami visuomenei. Taip pat Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kartu su Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija ieško technologinių sprendimų, kad šalia uosto gyvenantys klaipėdiečiai nejaustų diskomforto. Tai aptarta šiandien Uosto direkcijoje vykusiame posėdyje su asociacijos įmonėmis.

"Gavome patikinimą, kad krovos įmonės planuoja dar papildomas investicijas į aplinkosaugines priemones. Su įmonėmis kalbamės, kad kaip įmanoma daugiau būtų taikoma uždara krova, naudojami elektriniai lokomotyvai ir panašiai. Visų tikslas yra užtikrinti šalia uosto gyvenančių klaipėdiečių deramą gyvenimo kokybę“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktorius, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas, Vidmantas Paukštė.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vadovybė teigia, kad aplinkosauginės priemonės turi būti kiekvienos įmonės prioritetas.

"Be abejo, mums, uostininkams, yra svarbu turėti krovinių ir didinti jų apimtį, nes tai yra ne tik verslo pajamos ir pelnas, bet ir gerai apmokamos darbo vietos klaipėdiečiams, didelės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Tačiau mes nuolat ieškome technologinių sprendimų, inovacijų ir tai aktyviai darysime ateityje, kad krovos veikla nekeltų gyventojų nepasitenkinimo“, – pabrėžė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vidmantas Dambrauskas.

Uosto direkcija savo ruožtu organizuoja ir  įgyvendina tas aplinkos apsaugos priemones, kurios padeda uosto teritorijoje ūkinę veiklą vykdančioms įmonėms bei tokių įmonių ūkinės veiklos valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančioms institucijoms nedelsiant indikuoti padidėjusią taršą ir  atitinkamai reaguoti. Prevencines priemones numatoma dar labiau stiprinti. Ateityje Klaipėdos uoste bus įdiegtas dar tankesnis oro taršos daviklių tinklas – Uosto direkcija juos planuoja  įsigyti dalyvaudama ES finansuojamame projekte "Connect2SmallPorts“.

"Bendru sutarimu su Susisiekimo ministerija yra nuspręsta viešinti oro taršos matavimo stotelių, kurios yra įvairiose uosto vietose, duomenis. Ieškome techninių sprendimų ir jau artimiausiu metu mūsų oro taršos matavimo stotelių duomenys bus prieinami visiems Uosto direkcijos tinklalapyje“, – teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktorius, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas, Vidmantas Paukštė.

Uosto direkcijos iniciatyva ištisą parą yra atliekama oro kokybės stebėsena. Tam, kad Klaipėdos uostas būtų saugus, kad operatyviai būtų galima reaguoti į galimas nelaimes, Uosto direkcija yra įdiegusi 3 oro taršos matavimų stoteles, kurios yra pastatytos skirtingose uosto dalyse. Visa stotelių informacija tiesiogiai internetu yra matoma ne tik uosto naudotojams, bet ir kontrolę vykdančioms institucijoms, o artimiausiomis dienomis bus prieinama ir visuomenei. Stotelėms užfiksavus momentinius rodiklių padidėjimus, uosto dispečeriai nedelsdami apie tai informuoja uosto naudotojus ir juos įspėja skubiai imtis būtinų priemonių.

Uosto direkcija galimą taršą matuoja ir įsigyta mobiliąja taršos matavimo įranga. Taip pat šiaurinėje uosto dalyje buvo įdiegta 10 lakiųjų organinių junginių nustatymo (aptikimo) detektorių.Per pastaruosius kelerius metus į taršos prevencines bei galimų avarijų vandenyje likvidavimo priemones įmonė yra investavusi apie 3,53 mln. Eur.

Apklausa
X apklausa