Uosto direkcijoje – sertifikuota antikorupcijos vadybos sistema

2019 10 02
Uosto direkcijoje – sertifikuota antikorupcijos vadybos sistema

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – viena iš nedaugelio valstybės valdomų įmonių, kurioje oficialiai sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema, kuri įmonėje buvo įdiegta siekiant dar labiau stiprinti korupcijos prevencijos sritį. "Antikorupcinė vadybos sistema apima daugelį rizikos valdymo priemonių, o kartu leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Uosto direkcija yra viena pirmųjų valstybės įmonių, kurioje ši sistema yra oficialiai sertifikuota“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas Dainius Noreika.

Antikorupcinę vadybos sistemą, pagrįstą standarto ISO 37001:2016 nuostatomis, sertifikavo nacionalinio Italijos akreditacijos biuro "Accredia" akredituota italų kompanija "RINA Services S.p.A." Sertifikavimo audito metu buvo tikrinama dokumentų ir procesų atitiktis ISO 37001:2016 normoms, įmonės įgyvendinamos finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, taip pat vertintos ir tikrintos darbuotojų patikros ir kvalifikacijos kėlimo procedūros, įsigijimų procesų atitiktis standartui, analizuojamas korupcijos rizikų identifikavimo, vertinimo ir mažinimo procesas ir kt.

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Antikorupcinė vadybos sistema Uosto direkcijoje buvo įdiegta 2018 m. spalio mėn. Joje ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui, darbuotojų mokymui bei siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą.

Siekiant sustiprinti antikorupcinę politiką, įmonėje dar praėjusių metų pabaigoje buvo įkurtas Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius.

Apklausa
X apklausa