Klaipėdos jūrų uoste sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema

2019 11 19
Klaipėdos jūrų uoste sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra vienintelė uosto direkcija Europoje, kurioje įdiegta ir sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema. Šiandien oficialiai įteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad Uosto direkcijoje įdiegta antikorupcinė vadybos sistema atitinka ISO 37001:2016 standarto reikalavimus.

Sertifikavimo auditą atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro "Accredia" akredituota italų kompanija "RINA Services S.p.A." kartu su bendra Lietuvos–֪Vokietijos įmone UAB "TUV UOLEKTIS". Jos vadovas Alessandro Romei šiandien, įteikdamas sertifikatą, teigė, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – vienintelė uosto direkcija Europoje, kuri įsidiegė šią antikorupcinę vadybos sistemą.

"Standartas yra gana naujas, jis rodo novatorišką įmonės požiūrį į korupcijos prevenciją. Šis sertifikatas byloja, kad Uosto direkcijoje yra sėkmingai valdomos rizikos, kad čia efektyviai veikia antikorupcinės ir kitos kontrolės priemonės. Tai svarbu ne tik kalbant apie įmonės reputaciją, bet ir apie viso uosto konkurencingumą, jo įvaizdį tarptautinėje arenoje", – sakė Alessandro Romei, "RINA Services S.p.A." vadovas. 

Sertifikavimo auditą atlikusios bendrovės atstovai teigė, kad retas pasaulio uostas gali pasigirti, turintis įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą. 

"Tai, kad Klaipėdos uoste yra įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, svarbu šalies reputacijai. Labai svarbu, kad užsienio partneriai žinotų, jog Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste skiriamas ypatingas dėmesys antikorupcinėms iniciatyvoms, o procesai uoste vyksta skaidriai ir aiškiai", – pasakojo Tomas Pivoras, UAB "TUV UOLEKTIS" plėtros vadovas.

Antikorupcinė vadybos sistema apima daugelį korupcijos rizikos valdymo priemonių, kartu leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančią korupcijos riziką ir, ją įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones. Uosto direkcija yra viena pirmųjų valstybės įmonių, kurioje ši sistema yra oficialiai sertifikuota. 

"Esame strateginė įmonė, todėl ypač yra svarbu, kad Uosto direkcijoje būtų vadovaujamasi aukščiausiais etikos reikalavimais bei principais, kad veikla būtų grindžiama atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais. Ypatingą dėmesį skiriame korupcijos rizikoms identifikuoti, vertinti ir valdyti, mokyti darbuotojus bei siekiame, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą. Mūsų principas – nulinė korupcijos tolerancija ir maksimalus skaidrumas", – teigė Vidmantas Paukštė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos infrastruktūros direktorius, l. e. generalinio direktoriaus pareigas. 

Sertifikavimo audito metu buvo tikrinama dokumentų ir procesų atitiktis ISO 37001:2016 standarto normoms, įmonės įgyvendinamos finansinės ir nefinansinės kontrolės priemonės, taip pat vertintos ir tikrintos darbuotojų patikros ir kvalifikacijos kėlimo procedūros, įsigijimų procesų atitiktis standartui, analizuojamas korupcijos rizikų identifikavimo, vertinimo ir mažinimo procesas ir kt. Siekiant sustiprinti antikorupcinę politiką, įmonėje dar praėjusių metų pabaigoje buvo įkurtas Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius.

Apklausa
X apklausa