Uosto direkcija įvertinta kaip sėkminga įmonė

2019 12 13
Uosto direkcija įvertinta kaip sėkminga įmonė

Lietuvos pramonininkų konfederacija pagerbė sėkmingai dirbančias Lietuvos įmones. Tarp jų – ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Uosto direkcija yra atsakinga už uosto vystymą, infrastruktūros tobulinimą ir uosto veiklos administravimą. Kasmet įmonė investuoja į uosto infrastruktūrą, didindama uosto konkurencingumą. Per pirmąjį šių metų pusmetį į uosto tobulinimą investuota 38,6 mln. Eur, t. y. beveik dvigubai daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Nuolatinės investicijos į infrastruktūrą leidžia savo investicijas planuoti uosto naudotojams siekiant gerų krovos rezultatų. Šiemet uoste rekonstruojama nemažai krantinių, siekiant jas pritaikyti būsimam didesniam gyliui, statomi bei rekonstruojami geležinkelio keliai ir kt.

Apskaičiuota, kad investicijos į Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrą pritraukia du kartus didesnes privataus kapitalo investicijas į turtą, skirtą logistikos, laivų statybos bei remonto paslaugoms teikti. Jų indėlis į uosto plėtrą, tiesioginiai ryšiai su krovinių savininkais ir siuntėjais bei konkurencingi krovos darbų tarifai užtikrina tolygią, sinerginę ir efektyvią uosto plėtrą, didina verslo konkurencingumą ir nacionalinėje, ir tarptautinėje verslo erdvėje, prisideda prie eksporto ir importo rodiklių gerėjimo, skatina naujų darbo vietų kūrimąsi.

Kasmet Lietuvos pramonininkų konfederacija siekia įvertinti sėkmingai Lietuvoje kuriančias ir verslą vystančias LPK įmones, jų vadovų ir specialistų pasiekimus. Konkurso "Sėkmingai dirbanti įmonė" komisija vertina gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų apimtį (metines pajamas), pelningumą, investicijas į gamybą, eksportą, darbo našumo rodiklius ir kitus kriterijus.

Apklausa
X apklausa